Stromy v púšti. Mýtus alebo realita? Vedecký vývoj, nové technológie budúcnosti.

Stromy v púšti. Mýtus alebo realita? Vedecký vývoj, nové technológie budúcnosti. Konštrukcia s názvom Groasis Waterboxx bola vyvinutá holandským vynálezcom Petrom Hoffom. Vynález predstavuje bezzálievkový inkubátor, ktorý zhromažďuje vodu z nočnej rosy, alebo zrážok a umožňuje napájať rastliny po dlhú dobu. Skladá sa z cylindrického púzdra, v ktorom môže byť až 15 litrov vody. Tvar striešky umožňuje zachytávať stekajúcu vodu a nasmerovať ju dovnútra púzdra. Pri hojných zrážkach sa prebytočná voda vypúšťa pomocou špeciálneho ventilu. Stromy v púšti. Mýtus alebo realita? Vedecký vývoj, nové technológie budúcnosti. Stromy v púšti. Mýtus alebo realita? Vedecký vývoj, nové technológie budúcnosti. Stromy v púšti. Mýtus alebo realita? Vedecký vývoj, nové technológie budúcnosti.