Tí, ktorí predali dušu (slovenské youtube titulky)

Tí, ktorí predali dušu (slovenské youtube titulky) Ako ľudia uzatvárajú dohodu so satanom výmenou za nejaké služby alebo želania v hmotnom svete a čím za to neskôr zaplatia? Prečo odrazu pociťujeme smútok, clivotu, stiesnený stav vedomia, ktorý vytvára podmienky pre negatívne udalosti v našom živote? Prečo sa urážame na ľudí a na celý svet? Prečo je v mysli zakotvený vzorec, že skutočné šťastie treba hľadať vo vonkajšom? Tí, ktorí predali dušu (slovenské youtube titulky) Tí, ktorí predali dušu (slovenské youtube titulky) Tí, ktorí predali dušu (slovenské youtube titulky)