Tvorivá spoločnosť alebo Kerberos (slovenský dabing)

Tvorivá spoločnosť alebo Kerberos (slovenský dabing) Ako čo najlepšie informovať o Tvorivej spoločnosti? Je možné vybudovať Tvorivú spoločnosť samostatne v jednej krajine alebo v skupine krajín? Bude v Tvorivej spoločnosti existovať súkromné vlastníctvo? Tvorivá spoločnosť, to je spoločnosť rovnocenných ľudí, rovnocenných príležitostí. Tvorivá spoločnosť alebo Kerberos (slovenský dabing) Tvorivá spoločnosť alebo Kerberos (slovenský dabing) Tvorivá spoločnosť alebo Kerberos (slovenský dabing)