Tvorivé informovanie | Týždeň solidarity 2022

Tvorivé informovanie | Týždeň solidarity 2022 Dnešné živé vysielanie Týždňa solidarity, tradičného pre účastníkov MSH ALLATRA, je venované jedinečnému projektu ľudstva — Tvorivej spoločnosti. Do tohto univerzálneho projektu sa zapojili milióny ľudí na celom svete. A to všetko vďaka nezištnej práci dobrovoľníkov z rôznych kútov Zeme. Tvorivé informovanie | Týždeň solidarity 2022 Tvorivé informovanie | Týždeň solidarity 2022 Tvorivé informovanie | Týždeň solidarity 2022