V medziach reality: skyfish – nebeské ryby. 1. diel

V medziach reality: skyfish – nebeské ryby. 1. diel Tento cyklus relácií je venovaný skúmaniu málo študovaných fenoménov, ktoré nás každodenne obklopujú. Jedným z takýchto fenoménov sú skyfish – nebeské ryby, o ktorých budeme hovoriť v prvom diele našej relácie. Skyfishing, lietajúce bytosti, tyčinky – tieto zaujímavé pojmy pre seba odhalíte v tomto diele. V medziach reality: skyfish – nebeské ryby. 1. diel V medziach reality: skyfish – nebeské ryby. 1. diel V medziach reality: skyfish – nebeské ryby. 1. diel