V medziach reality: skyfish – objaviteľ nebeských rýb. 2. diel

V medziach reality: skyfish – objaviteľ nebeských rýb. 2. diel Čím sa živia skyfish-e (nebeské tyčinky)? Sú pre nás nebezpečné? Ako je najlepšie filmovať skyfish-e na kameru? V medziach reality: skyfish – objaviteľ nebeských rýb. 2. diel V medziach reality: skyfish – objaviteľ nebeských rýb. 2. diel V medziach reality: skyfish – objaviteľ nebeských rýb. 2. diel