Neviditeľný svet


Videá v iných jazykoch
Navrhujeme všetkým neľahostajným ľuďom, ktorí sa snažia pomôcť zníženiu počtu rôznych havárií, spôsobených vplyvom neviditeľného sveta, vykonať vedecký experiment. Ten spočíva v tom, že na úsekoch cesty so zvýšeným počtom havárií sa umiestni znak AllatRa v podobe cestne...

V medziach reality
Čím sa živia skyfish-e (nebeské tyčinky)? Sú pre nás nebezpečné? Ako je najlepšie filmovať skyfish-e na kameru?

V medziach reality Videá v iných jazykoch
Tento cyklus relácií je venovaný skúmaniu málo študovaných fenoménov, ktoré nás každodenne obklopujú. Jedným z takýchto fenoménov sú skyfish – nebeské ryby, o ktorých budeme hovoriť v prvom diele našej relácie. Skyfishing, lietajúce bytosti, tyčinky – tieto zaujímavé po...