VEDOMIE - NÁSTROJ DIABLA (slovenské titulky)

VEDOMIE - NÁSTROJ DIABLA (slovenské titulky) Otázky účastníkov z rôznych krajín o duchovnej ceste a odpovede Igora Michajloviča Danilova. VEDOMIE - NÁSTROJ DIABLA (slovenské titulky) VEDOMIE - NÁSTROJ DIABLA (slovenské titulky) VEDOMIE - NÁSTROJ DIABLA (slovenské titulky)