"Vedomie sa s človekom zahráva, ale nechce byť odhalené." Štefan, Slovensko. LIFE VLOG

"Vedomie sa s človekom zahráva, ale nechce byť odhalené." Štefan, Slovensko. LIFE VLOG Na ceste k Bohu človek nemôže ísť so svojím vedomím. Ono stále človeka atakuje tými istými šablónami, dokiaľ ich človek neodhalí. Ak sa chceme posunúť ďalej, musíme prekonávať strachy od vedomia. "Vedomie sa s človekom zahráva, ale nechce byť odhalené." Štefan, Slovensko. LIFE VLOG "Vedomie sa s človekom zahráva, ale nechce byť odhalené." Štefan, Slovensko. LIFE VLOG "Vedomie sa s človekom zahráva, ale nechce byť odhalené." Štefan, Slovensko. LIFE VLOG