Vplyv reklamy a sila pozornosti. TRAILER | 13. septembra 2021. Кaleidoskop faktov 14

Vplyv reklamy a sila pozornosti. TRAILER | 13. septembra 2021. Кaleidoskop faktov 14 Všetko, na čo myslíš alebo robíš, vyžaduje tvoju pozornosť. Vplyv reklamy a sila pozornosti. TRAILER | 13. septembra 2021. Кaleidoskop faktov 14 Vplyv reklamy a sila pozornosti. TRAILER | 13. septembra 2021. Кaleidoskop faktov 14 Vplyv reklamy a sila pozornosti. TRAILER | 13. septembra 2021. Кaleidoskop faktov 14