Vplyv vesmíru na klímu. Ako udržať život na planéte Zem? | Medzinárodný okrúhly stôl

Vplyv vesmíru na klímu. Ako udržať život na planéte Zem? | Medzinárodný okrúhly stôl 24. júla 2021 na medzinárodnej online konferencii „Globálna kríza. Týka sa to už každého“, boli rozobrané veľmi dôležité otázky o tom, čo sa deje s rôznymi aspektmi života ľudstva a planéty ako celku. Zazneli šokujúce informácie o skutočnej situácii vo všetkých oblastiach nášho života. Celá konferencia bola simultánne prekladaná do 72 jazykov, aby sa všetci ľudia mohli oboznámiť s nie celkom príťažlivou, ale už teraz sa vyskytujúcou situáciou vo svete. Vplyv vesmíru na klímu. Ako udržať život na planéte Zem? | Medzinárodný okrúhly stôl Vplyv vesmíru na klímu. Ako udržať život na planéte Zem? | Medzinárodný okrúhly stôl Vplyv vesmíru na klímu. Ako udržať život na planéte Zem? | Medzinárodný okrúhly stôl