Záludné myšlienky (slovenský dabing)

Záludné myšlienky (slovenský dabing) Počas etapy informovania ľudia získavajú skúsenosti komunikácie s inými ľuďmi. Vznikajú aj ďalšie otázky z ich vedomia. Ako sa vyznať vo svojom vedomí, ako rozpoznať, či konáš správne, či o človeku premýšľaš správne, alebo je to len ďalší trik a ilúzia tvojho vedomia? Ako dosiahnuť, aby ťa ostatní počuli? Ako sa rozprávať s človekom, aby si sa doklopal cez jeho vedomie k Osobnosti? Čo treba urobiť, aby ťa pochopili? Ako disciplínovať svoje vedomie? Záludné myšlienky (slovenský dabing) Záludné myšlienky (slovenský dabing) Záludné myšlienky (slovenský dabing)