ŽIVOT A ANTIŽIVOT (slovenské youtube titulky)

ŽIVOT A ANTIŽIVOT (slovenské youtube titulky) Čo je to život a antiživot z pohľadu Tvorivej spoločnosti? Prečo sú dejiny spotrebiteľského formátu postavené na vojnách, ničení, nehumánnom konaní, na moci a dominovaní? Prečo je v ňom všetko zamerané proti životu? Čo bráni niektorým ľuďom rozlúčiť sa so spotrebiteľským formátom? Do akých pascí moci vedomia sa dostáva človek v spotrebiteľskom formáte spoločnosti? Ľavotočivá rotácia a pravotočivá rotácia: prečo sa oddávna svätyne pri rituáloch obchádzali pravým ramenom k stredu, a kto zmenil tieto tradície? ŽIVOT A ANTIŽIVOT (slovenské youtube titulky) ŽIVOT A ANTIŽIVOT (slovenské youtube titulky) ŽIVOT A ANTIŽIVOT (slovenské youtube titulky)