ZNAMENIE | NOVÁ RELÁCIA (youtube titulky)

ZNAMENIE | NOVÁ RELÁCIA (youtube titulky) Fenomén ALLATRA ako medzinárodné samoorganizujúce sa sociálne hnutie, ktoré nemá vo svete obdoby. Prečo, ako a na základe akých hodnôt sa zrazu zjednocujú ľudia na celom svete bez ohľadu na národnosť, náboženstvo, sociálne postavenie, bydlisko? ZNAMENIE | NOVÁ RELÁCIA (youtube titulky) ZNAMENIE | NOVÁ RELÁCIA (youtube titulky) ZNAMENIE | NOVÁ RELÁCIA (youtube titulky)