ZNAMENIE (slovenský dabing)

ZNAMENIE (slovenský dabing) Fenomén ALLATRA ako medzinárodné samoorganizujúce sa sociálne hnutie, ktoré nemá vo svete obdoby. Prečo, ako a na základe akých hodnôt sa zrazu zjednocujú ľudia na celom svete bez ohľadu na národnosť, náboženstvo, sociálne postavenie, bydlisko? ZNAMENIE (slovenský dabing) ZNAMENIE (slovenský dabing) ZNAMENIE (slovenský dabing)