ЗНАМЕНИЕ | НОВО ПРЕДАВАНЕ

ЗНАМЕНИЕ | НОВО ПРЕДАВАНЕ Феноменът АЛЛАТРА, като международно самоорганизиращо се обществено движение, което няма аналози в света. Защо, как и на какви ценности стремително се обединяват по целия свят хората, независимо от националността, вероизповеданието, социалния статус, мястото на пребиваване? ЗНАМЕНИЕ | НОВО ПРЕДАВАНЕ ЗНАМЕНИЕ | НОВО ПРЕДАВАНЕ ЗНАМЕНИЕ | НОВО ПРЕДАВАНЕ