ZNAMENÍ | NOVÝ POŘAD (youtube titulky)

ZNAMENÍ | NOVÝ POŘAD (youtube titulky) Fenomén ALLATRA jako mezinárodní samoorganizující se sociální hnutí, které nemá ve světě obdoby. Proč, jak a na jakých hodnotách se lidé na celém světě rychle sjednocují, bez ohledu na národnost, náboženské vyznání, sociální postavení, místo bydliště? ZNAMENÍ | NOVÝ POŘAD (youtube titulky) ZNAMENÍ | NOVÝ POŘAD (youtube titulky) ZNAMENÍ | NOVÝ POŘAD (youtube titulky)