Предавания


Какво е духовна нищета и защо тя е толкова похвална?

Откровен разговор за Истината, за избора, който променя света. Сбъдват се предсказанията за Съдния ден, за които е говорил Пророкът Мухаммад.

Ние живеем във времена на несигурност, във времената на Кръстопътя, където много зависи от избора на всеки.

За последните времена и отговорността на последните за бъдещето на цялото човечество. Какво е това служение на Аллах (Духовния Свят, Бог)?

Първата стъпка към Съзидателното общество. Игор Михайлович Данилов за събитието от световно значение, което се случи на 12 ноември 2022 година — международен онлайн форум "Глобална криза. Нашето спасение е в единението", който се превеждаше синхронно на 150 езика по све...

Кратък преглед на международните събития, свързани с публикуването на ексклузивния доклад за климата и бъдещето на човечеството. Защо 2024 година е изключително важна?

Как внедряването на най-новите технологии кардинално ще промени живота на всеки човек в Съзидателното общество?

Защо по целия свят непрекъснато нараства броят на хората, които са податливи на поведенчески, психични разстройства, както и психични заболявания?

Наследството и влиянието на извънземната цивилизация, която е оставила следа върху човешките гени. Кои са апексианците?

Уникално предаване, разкриващо същността на духовния път на човека, чрез духовните зърна на исляма в тяхната красота и чистота, които, като велик океан обединяват в основата си могъщите реки на исляма.

Как да се намери изход от безкрайните кризи на потребителския формат на обществото? Как да се измъкнем от измислените заблуди?

Защо през по-голямата част от живота си човек страда и се мъчи от страхове, въпреки че самият той иска да живее в любов и радост?

Защо някои хора са изпитвали радост по време на екстремни събития, вътрешен мир, докато други - паника, безнадеждност, униние?

Живот в Духовния Свят. Какво представлява Духовния Свят, Света на разнообразието и безкрайната Любов, където нито един миг не се повтаря?

За събитията в Киев, в Бучанския район в края на март 2022 година. Интервю с Игор Михайлович Данилов. За хората, времената и събитията.

Героите не се раждат, те стават истински герои! Как да се справиш със съмненията и да повярваш в себе си?

ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА: какво се случва и КАКВО Е НУЖНО ДА СЕ ПРАВИ? Заплахи и рискове от най-близкото десетилетие.

Това касае всеки! Какво бъдеще ни очаква в най-близко време?

Това ще засегне всекиго. Съществува ли живот след смъртта?

Ние живеем във времена на глобални промени и от всички нас зависи, ще има ли бъдеще или не. За настъпването на ерата на обновяването и нейните признаци. Предсказания. За важността на обединението на всички хора и единството на всички. Как хората да се научат да се уважа...