Programy


V tomto díle projektu „Psychologie. Poznání pravdy“ se rozebírá  otázka od diváka k pořadu „Pod kontrolou vědomí“. Detailněji a podrobně se prozkoumává takový jev jako je obraz člověka.

Pořady s účastí Igora Michajloviče Danilova: https://allatra.tv/cs/category/im-danilov

Allat je nejmenší a funkčně nejunikátnější fantomovou částicí Po. Jako součást elementární částice hraje důležitou roli jako silová částice a univerzální spojovací článek mezi fantomovými částicemi Po, které mají neslučitelný vnitřní potenciál a ve struktuře elementární...

O UFO a mimozemšťanech se nashromáždilo dostatečné množství faktů, svědectví i fám. O mimozemšťanech už toho bylo mnoho řečeno a ukázáno. Je těžké vyznat se v tom, co je pravda a co je lež.

Lidstvo dnes čelí řadě globálních krizí: ekonomická, technologická, antropologická, environmentální a klimatická krize najednou zaplavily svět. Uvědomují si lidé plný rozsah nadcházejících hrozeb?

V přímém přenosu na ALLATRA TV sledujte nový pořad z cyklu „Psychologie. Poznání Pravdy”, věnovaný tématu emocionálního vyhoření.

24.července 2021 proběhla mezinárodní online konference „Globální krize. To se už týká každého”. Vědci, politici, veřejně známé osobnosti poodhrnuli roušku nepochopení, přímého klamu v souvislosti s klimatem, ekologií, robotikou a dalšími aktuálními otázkami naší civili...

ZMĚNA KLIMATU: Co se děje a CO JE POTŘEBA DĚLAT? Hrozby a rizika nejbližšího desetiletí. Otázky a ODPOVĚDI. Jsme lidé – a CHCEME ŽÍT! Budoucnost lidstva. Jak přežít? Jaké změny nastanou v globální ekonomice a geopolitice? Jak budou znehodnoceny uměle vytvořené lidské ho...

Dnes, 17.září 2021 se koná mezinárodní kulatý stůl, který je pokračováním mezinárodní online konference „Globální krize. To se už týká každého”, která proběhla 24.července 2021 na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA”. Chápající veškerou ostrost situace...

Lidé odpradávna věděli, že náš hmotný svět je iluzorní a že náš život je jen sen nebo přelud.

Po mezinárodní online konferenci „Globální krize.To se už týká každého”, která se konala 24.července 2021 a vysílala se po celém světě se synchronním překladem do 72 jazyků, mnozí lidé si uvědomili potřebu rozhodných činů a již nyní informují obyvatele planety o globáln...

Na konferenci „Globální krize. To se už týká každého”, která se konala 24.července 2021 byl představen kompletní přehled globálních krizí, se kterými se setkalo celé lidstvo. V současné době se synchronizují klimatické katastrofy po celém světě, zabíjíme naši planetu vy...

Dnes, 2. září 2021, se uskuteční mezinárodní kulatý stůl na téma "Globální změny. Je lidstvo připraveno?"

"Trávíme čas tím, že se vzájemně zabíjíme. Ani si neuvědomujeme, co se děje.“

Mezinárodní tým psychoterapeutů, psychiatrů a psychologů společně hledá odpověď na palčivou otázku: Co je to HERNÍ MÁNIE?

Dnes, 29. srpna 2021, se uskuteční mezinárodní kulatý stůl jako pokračování konference Globální krize. To už se týká každého. Konference se konala 24. července 2021 a byla synchronně tlumočena dobrovolníky do 72 jazyků. Témata, která na konferenci zazněla, jsou životně...

24. červenec 2021 je v dějinách lidstva výjimečným datem. V tento den se konala bezprecedentní konference nazvaná Globální krize. To už se týká každého, která byla simultánně tlumočena do 72 jazyků a vysílána na tisících mediálních platformách po celém světě. Informace,...

24. července 2021 se uskutečnila mezinárodní online konference "Globální krize. To už se týká každého". Ukázala celému lidstvu, že se nyní nacházíme na okraji propasti, ale stále máme šanci se sjednotit a přežít. Uvědomujeme si důležitost v informování všech obyvatel pl...

Žijeme v rychle se měnícím světě. Ale v jakém směru se mění? Chápeme vůbec, co čeká lidstvo v nejbližších několika letech?

Projekt „Hra profesionálů. Co je to vědomí“ pokračuje ve zkoumání otázek psychologie a psychiatrie. Tématem tohoto dílu je deprese.