Programy


Videa v jiných jazycích
Drazí přátelé! Jak víte, 20. 12. 2020 se uskutečnila rozsáhlá událost celosvětového významu: jedinečná mezinárodní online konference „Tvořivá společnost. Společně můžeme.“

Videa v jiných jazycích
Každý člověk tak či onak se setkává ve svém životě s Kontrolou stínů. Ale ne všichni to vidí a tím více ne všichni jsou připraveni to přiznat.

Videa v jiných jazycích
O čem snili proroci v různých dobách? Život v Lásce a rovnosti, v míru a spravedlnosti – o tvořivé a ideální společnosti. Jakou jedinou Pravdu pokaždé přinášeli na tento svět? Jakým proroci viděli svět budoucnosti? Jaké byly jejich předpovědi o Posledních časech? O čem...

Videa v jiných jazycích
Novoroční pozdrav Igora Michajloviče Danilova k Novému roku 2021.

Videa v jiných jazycích
Jaké budou výhody pro člověka v blízké budoucnosti po vybudování Tvořivé společnosti? Jak rychle se změní sociální struktura společnosti, prostředí bydlení člověka a jeho každodenní život, s přihlédnutím k nejnovějším objevům ve fyzice, které každému člověku poskytnou p...

Videa v jiných jazycích
Tvořivá společnost jako perspektiva na vybudování a rozvoj jediné celosvětové civilizace. Výstup za hranice Země, výzkum vesmíru. Život na nové úrovni, ovládání mikrosvěta - to je jednoduché řešení mnoha materiálních problémů člověka. Futurologická prognóza. Současné li...

Videa v jiných jazycích
V této nelehké době všeobecného rozdělení lidí, globálních krizí (od ekonomických po klimatické) se lidé spojují na základě tvořivé společnosti proto, abychom všichni společně nejen přežili, ale dali překrásnou budoucnost celému lidstvu.

Videa v jiných jazycích
Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA – to je jediná rodina, jednota svobodných stejně smýšlejících lidí, kteří před sebe staví jediný cíl a jdou k němu přes společné konání. Koordinační Centrum MSH ALLATRA existuje s jediným cílem – koordinovat naše hnutí.

Videa v jiných jazycích
Z tohoto videa se dozvíme, jak tráví svůj běžný den života Andrej a Elčin. Mnozí se ptají na jejich denní rozvrh, a aby odpověděli na otázky, rozhodli se natočit film „Běžný den našeho života“.

Ve fragmentu z cyklu kaleidoskop faktů PALEOKONTAKT se mluví o zamlčených informacích o MARSU a exoplanetách. Proč je to pro nás důležité? Co se stalo s Marsem a proč byly na něm objeveny pyramidy a sfingy?

Videa v jiných jazycích
Změna klimatu na planetě získává na síle a dostává se na novou úroveň! Nakolik je to nebezpečné pro lidstvo a pro každého obyvatele planety? Čeká nás klimatická apokalypsa? Jaké prognózy poskytují vědci a vojenští odborníci?

Videa v jiných jazycích
Toto video je o jedné z nejzáhadnějších relikvií, dnes známé jako Longinovo kopí nebo kopí Kristovo. Starodávná legenda říká, že ten, kdo vlastní toto Kopí a uvědomuje si, kterým silám on slouží, drží ve svých rukou, dobrých či zlých, osud tohoto světa.

Videa v jiných jazycích
Rozhovor s člověkem, který si přivolal do svého života sukuby. Z čeho to všechno začíná a jak do života člověka přicházejí démoni.

Videa v jiných jazycích
Jak člověk přivolává démony do svého života? Co je to kontrola stínů? O tom a mnohém dalším se dozvíte v novém dílu projektu ALLATRA TV „Kontrola stínů - příběhy svědků“.

Videa v jiných jazycích
K dnešnímu dni je v médiích propagováno téma skleníkového efektu a dopadu oxidu uhličitého na globální oteplování na Zemi. Čím je ve skutečnosti otázka nadměrných emisí CO2 do atmosféry - je to globální podvod, byznys projekt nebo realita?

Videa v jiných jazycích
Zajímavá fakta působení Znaku AllatRa. Krev pod mikroskopem. Pozorování krve pod mikroskopem po té, co člověk zaměřil svou pozornost na Znak AllatRa, potvrzuje skutečnost změny struktury buněk. Podobné výzkumy už byly prováděny dobrovolníky MSH ALLATRA z Kazachstánu. Ro...

Videa v jiných jazycích
V Křesťanství existuje pojem pocitu blahodárného ohně uvnitř sebe. Co je to? Lidé, kteří měli osobní zkušenost s dotykem Ducha svatého, vysvětlují svůj stav blahosti. V tomto díle také uslyšíme příběh, který hluboce inspiroval a změnil duchovní život Iriny. Pocítila pří...

Videa podle knih Anastasie Novych a pořadů ALLATRA TV Videa v jiných jazycích
V prvním dílu „Odpovědi z knihy „AllatRa““. Čím začíná práce na sobě? Autogenní trénink, meditace, duchovní praktika. Správné provedení. Je reálné si zvyknout přemýšlet pozitivně? Je možné nebýt potravou pro systém živočišného rozumu?

Videa v jiných jazycích
Meditace „Četverik“ – to je unikátní informace o neviditelné struktuře člověka, známá odnepaměti na různých kontinentech v různých dobách jako sakrální, tajné znalosti.

Kontrola stínů Videa v jiných jazycích
Projekt „Kontrola stínů“ vyvolává širokou odezvu veřejnosti. Denně nám poštou přichází velké množství e-mailů od diváků. Někdo se dělí o své osobní příběhy; někdo se připojí k vědeckému výzkumu neviditelného světa.