Programy


Svět lidí. Jak mrtví ovlivňují životy živých lidí? Kdo v člověku vyvolává negativní emoce, sklíčenost, pocity beznaděje a osamělosti a jak se toho zbavit? Jak věci, majetek, dědictví po zemřelých ovlivňují živé? Jak se změní osud živých po přijetí dědictví? Proč mrtví p...

Když se člověk setkává s hlubokým vnitřním pocitem, s duchovním darem – milostí Ducha Svatého – někdy to dramaticky změní jeho život, v němž je Bůh na prvním místě. Jak lidé přicházejí k Bohu a proč? Jak získat tuto bezbřehou vnitřní svobodu? Jak se ponořit do hlubin se...

Neuvěřitelné zkoumání záhad historie pokračuje. Nepříjemná fakta, vypovídající o skutečném příběhu lidstva, nám umožňují poznat pravdu o naší minulosti a předvídat budoucnost.

Co je to silná Osobnost? Jaký je rozdíl mezi slabou a silnou Osobností? Každá Osobnost má touhu po duchovním rozvoji, touhu vrátit se Domů (do Duchovního světa), a každý člověk jako Osobnost to cítí. Čím je třeba začít svůj duchovní vývoj a co je nejtěžší etapou na duch...

Jak zavedení nejnovějších technologií radikálně změní život každého člověka v Tvořivé společnosti? Jak lze v Tvořivé společnosti pomocí nových technologií porazit nemoci, omladit tělo, odstranit tělesné vady, vytvořit svaly, zhubnout a mnoho dalšího? Jak opravit ztracen...

Nikdy není pozdě změnit vektor svého pohybu směrem k Životu. Kdo jsem? Proč jsem na tomto světě? Mohu něco změnit? Mohu začít nový život s negativní minulostí? Jak si mám vymodlit odpuštění? Jak mohu odčinit hřích rouhání? Mám šanci na spasení? Jak se mohu zbavit pocitu...

Upřímný rozhovor o Pravdě a o volbě, která mění svět. Předpovědi Soudného dne, o nichž mluvil Prorok Mohamed, se naplňují. Nyní je na každém, aby si určil, s kým bude: „S Bohem, se ctí, se svědomím, nebo se šajtanem?“. Komu člověk slouží během dne? Jste si jisti, že jak...

V jaké katastrofální situaci se ocitla lidská společnost? Přírodní kataklyzmata narůstají, jsou stále častější a rozsáhlejší. Klima se stále mění, a od lidí se vyžaduje stále více a více peněz. Globální krize lidstva se prohlubuje. Kdo z nás dělá chudé a nuzné? Kdo lide...

Jak správně vykonávat duchovní praktiku? Jak na sobě pracovat, abychom dosáhli bezmyšlenkového stavu? Jak poznám, že jsem v sobě zastavil myšlenky a kdo to ve mně určuje? Kdo tento proces kontroluje? Meditační autotrénink „Klidná hladina jezera“. Jak probíhá dialog na p...

Proč se život v poslední době zdá mnoha lidem neskutečný, jako zlý sen? Proč si lidé připadají jako ve hře a nevidí zde žádný smysl? Proč považují tento hmotný život za iluzi? Co je příčinou takových stavů?

Pravda o klimatu. Příčiny a důsledky změny klimatu: Co se skutečně děje s planetou a co ohrožuje lidstvo?

V čem je fenomén Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA? V čem je síla sjednocení? Jaké možnosti se lidstvu otevřou v Tvořivé společnosti v první a druhé fázi rozvoje Jediné civilizace? Pravda o člověku a neviditelném světě, který ho ovlivňuje. Informace, které mění...

„Kde je pozornost, tam je i síla". Není to jen fráze. Každý člověk během života plýtvá svou pozorností, ale málokdo se zamýšlí nad její hodnotou.

Fenomény člověka a jeho spojení s elektromagnetickým polem. Experimenty. Mohou lidé ovlivňovat a stabilizovat elektromagnetické pole Země? Jaké nové možnosti se otevírají při vytvoření jednotné lidské civilizace a jak se zvyšuje energetický potenciál a energetické zdroj...

Fakta o existenci života po smrti. Co se děje s člověkem po smrti jeho těla? Co cítí člověk jako subosobnost? Co pociťuje člověk, když na něj působí třetí síly? Posmrtný osud člověka je nejstrašnějším tajemstvím všech náboženství. Jakou pravdu sdělovali proroci o posmr...

Jak se změnit a stát se jiným? Co znamená skutečně si stanovit životní cíl? Jak dosáhnout svého cíle? Jak ovlivňuje stanovení správného cíle osud člověka? Co dělá člověka skutečně radostným? Jak se dostat z deprese a vrátit se zpět do života? Proč se lidem často mění ná...

Co je to zázrak? Jak a jakými silami k tomuto fenoménu dochází? Jak rozeznáte falešný zázrak od skutečného? Jakou cenu platí člověk za obyčejný zázrak? Je konání zázraků kritériem lidské svatosti?

„Psychologie. Poznání pravdy" pokračuje v rozebírání a objasňování sociálních projevů, které jsou neodmyslitelně spjaty se současnou společností. Lidé se často řídí různými postoji a normami životních priorit, které jim někdo nebo něco vnutil. Zařizujeme si život podle...

O duchovní praktice a ohni nekonečné Lásky, o tom, jak v sobě tuto Lásku zažehnout a neustále ji v sobě udržovat? Jaký je rozdíl mezi tím, zda se soustředíte dovnitř, nebo na sebe? Co znamená pocitově postihnout duchovní praktiku? Jak se naučit nevěnovat pozornost vědom...

Pro mnohé je tento život smyslem jejich existence jen proto, že člověk nezná jiný život, natož život, který ho bude provázet po smrti jeho fyzického těla. Co je třeba udělat, aby se člověk stabilizoval v duchovním rozvoji a začal generovat Lásku ve spojení s Duchovním s...