КАКВО ОТЛИЧАВА ЧОВЕКА ОТ ЖИВОТНОТО?

КАКВО ОТЛИЧАВА ЧОВЕКА ОТ ЖИВОТНОТО? По какво човек се различава от животното? За болшинството хора на днешен ден отговорът е очевиден: "Е, разбира се по интелекта!" КАКВО ОТЛИЧАВА ЧОВЕКА ОТ ЖИВОТНОТО? КАКВО ОТЛИЧАВА ЧОВЕКА ОТ ЖИВОТНОТО? КАКВО ОТЛИЧАВА ЧОВЕКА ОТ ЖИВОТНОТО?