Калейдоскоп от факти

Какво хилядолетия се е криело от хората? Неизвестната история на човечеството, интересни факти от живота на нашата и предишни цивилизации в Международния изследователски проект "Калейдоскоп от  факти", основан на уникални сведения от предаванията с участието на Игор Михайлович Данилов и книгите на Анастасия  Нових.

Рядко човек, гледайки свободно реещите се птици, не е мечтал да може да лети. Просто така – да скочи и… да полети!

Човечеството се понапънало и ... отстъпило сто години назад. Как се случило това?

След като изучи необичайните артефакти, нашият изследователски екип стигна до заключението, че еволюцията на човечеството не е вървяла съвсем така, както е описана в учебниците по история.

Наука и религия, науката заедно с религията или науката срещу религията? В какви отношения са те към днешна дата?

Колко напреднала е психологията в изучаването на човешката душа и какви са резултатите? Какво изучава психологията сега и с какви проблеми се сблъсква?

На Макс не му дават покой мислите за свободна енергия. Той прекарва цялото си свободно време в работилницата, опитвайки се да сглоби генератор без гориво, но напразно.

Въпросът за съществуването на Бог вълнува всеки човек - атеист, вярващ и учен.

🔎 Продължаваме да изследваме темата за храмовете и сакралните съоръжения . На 13 март 2023 г. на живо ще чуете уникална информация, която ще обърне възгледа ви за историята и религията.

Наличието на свещени тайни и мистика в храмовата архитектура е напълно научно обосновано.

Мистериозни съоръжения от древността. Неизвестни строителни технологии, физика и уникална геометрия на формите.

🌏 Днес всеки човек вижда колко стремително нарастват климатичните катаклизми по цялата планета.

🔷️ На 12 ноември 2022 г. се проведе Международният онлайн форум "Глобална криза. Нашето СПАСЕНИЕ е в единението" с превод на 150 езика по света.

❓ Какво очаква човек след смъртта на физическото тяло? Готови ли сте да получите отговор на този важен въпрос?

Невероятното по своята значимост изследване на загадките на историята продължава. Неудобните фактиговорещи за истинската история на човечеството, ни позволяват да разберем истината за нашето минало и да предвидим бъдещето.

"Където е вниманието, там е и силата". Това не е само израз.

Величествените мегалити винаги са привличали вниманието на хората. С каква цел древните са ни ги оставили в наследство?

Заратустра, Буда, Иисус, Мохамед... всеки от тях е преминал през жизнения път на обикновен човек, но благодарение на искрената си любов към Бога и хората, те успели да станат най-достойните представители на човечеството.

Въпросът за удължаването на живота е интересувал хората във всички времена. Винаги е имало такива, които са изучавали възможността за удължаване на човешкия живот отвъд видовия предел.

"Да мечтаеш не е вредно!"- чуваме в нашето съвременно общество.

❤️ Всеки човек мечтае да живее в щастлив и безопасен свят, където цари любов и взаимно уважение. Тогава защо съществуваме от хилядолетия в общество, разкъсвано от безкрайни войни, глад и насилие?