Научни доказателства за съществуването на Бог | Калейдоскоп от факти 31 (част IV)

Научни доказателства за съществуването на Бог | Калейдоскоп от факти 31 (част IV) Наука и религия, науката заедно с религията или науката срещу религията? В какви отношения са те към днешна дата? Научни доказателства за съществуването на Бог | Калейдоскоп от факти 31 (част IV) Научни доказателства за съществуването на Бог | Калейдоскоп от факти 31 (част IV) Научни доказателства за съществуването на Бог | Калейдоскоп от факти 31 (част IV)