Антигравитация. Потвърждение | Калейдоскоп от факти 34

Антигравитация. Потвърждение | Калейдоскоп от факти 34 Рядко човек, гледайки свободно реещите се птици, не е мечтал да може да лети. Просто така – да скочи и… да полети! Антигравитация. Потвърждение | Калейдоскоп от факти 34 Антигравитация. Потвърждение | Калейдоскоп от факти 34 Антигравитация. Потвърждение | Калейдоскоп от факти 34