Научни доказателства за съществуването на Бог | Калейдоскоп от факти 31 (част II) | Елемент X

Научни доказателства за съществуването на Бог | Калейдоскоп от факти 31 (част II) | Елемент X На Макс не му дават покой мислите за свободна енергия. Той прекарва цялото си свободно време в работилницата, опитвайки се да сглоби генератор без гориво, но напразно. Научни доказателства за съществуването на Бог | Калейдоскоп от факти 31 (част II) | Елемент X Научни доказателства за съществуването на Бог | Калейдоскоп от факти 31 (част II) | Елемент X Научни доказателства за съществуването на Бог | Калейдоскоп от факти 31 (част II) | Елемент X