Климатични заплахи. Варианти за оцеляване (с български субтитри)

Климатични заплахи. Варианти за оцеляване (с български субтитри) ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА: какво се случва и КАКВО Е НУЖНО ДА СЕ ПРАВИ? Заплахи и рискове от най-близкото десетилетие. Климатични заплахи. Варианти за оцеляване  (с български субтитри) Климатични заплахи. Варианти за оцеляване  (с български субтитри) Климатични заплахи. Варианти за оцеляване (с български субтитри)