Право на решение (с български субтитри)

Право на решение (с български субтитри) Когато човечеството е изправено пред задачата да оцелее в периода на глобалните климатични промени, то е нужно да се действа заедно и незабавно. Никога пред човечеството не се е поставяла задача, която да не е имала решение. Право на решение (с български субтитри) Право на решение (с български субтитри) Право на решение (с български субтитри)