Предавания с участието на Игор Михайлович Данилов


В научната общност на Третия райх "Аненербе" са провеждали експерименти за контролирано прераждане.

Уникална програма с Игор Михайлович Данилов, която е понятна без думи. Духовно напълнено безмълвие.

Има два пътя, както е казвал Бодхидхарма в своето време: има прост път за постигане на вечен Живот и има път на Служение, ако ние в действителност заставаме на духовния път.

Днес в съвременния свят има всички възможности за създаване на Съзидателното общество: хора, технологии и ресурси.

Истинският духовен път — това е труден път през острите камъни на материалния свят, често изпитвайки болка и страдания, но при това не спирайки да обичаш Бога и да обичаш хората.

Защо хората, които стоят на духовния път, независимо от религията се оплакват, че губят опита си, достатъчно им е само мъничко да се разсеят с някаква житейска ситуация, не е важно: колата се е счупила, съседът е дошъл да разкаже нещо или са гледали филм.

"Съзидателното общество" — това е единствената платформа, на която хората могат да създадат този свят, за който всеки мечтае. Това е единствената платформа, която действително обединява всички хора.

Сега има един доминатор в света — това е климатичният Цербер. Всички планове, които сме построили за бъдещето, те се разрушават и при мнозина те вече са разрушени.

Нима човешкото съзнание е способно да повярва, че този свят е на ръба? Как хората постъпват с правдивата информация, например, за катаклизмите, случващи се на планетата в наши дни?

Какво значи да живееш като Ангел? Как регулярно да изпълняваш духовни практики и да достигаш реални резултати?

Как влияе външното космическо въздействие върху човека? Какво се случва със съвременните хора?

Нашата планета е в тежко положение. Напоследък при нас се случват много катастрофални климатични събития, в това число и дълбокофокусни земетресения.

Какви са циклите на развитието на човешката цивилизация в периода от 12 хиляди години? Какъв може да бъде човешкият свят в близко бъдеще като се има предвид нарастващите климатични промени?

На днешен ден климатичната ситуация е критична. Атмосферата действително намалява.

В света се наблюдава извънредна климатична ситуация. По-голямата част от хората при това се държат като зомбита.

Рязкото изменение на климата принася масови бедствия. Има ли някакви инструменти за противопоставяне на човечеството срещу климата?

Всеки ден играе огромна роля както в духовното формиране на хората, така и в резултатите от противодействието на човечеството на климатичния Цербер.

Днес световните СМИ, политици от различни страни, лидери на мнения, а зад тях и учени повтарят от всички трибуни едно и също нещо, че "трябва да се адаптираме към изменението на климата", тоест по някакъв начин "да се приспособяваме в отговор на очакваното въздействие н...

Какви ще бъдат последствията за човека в близко бъдеще за духовното бездействие, за предателството на Бога, за бездействието по отношение на противопоставянето на климата, за предателство на бъдещето на своите деца? Днес всеки още може да направи много, за да промени н...

Светът никога повече няма да бъде такъв, какъвто той е бил вчера. Климатът набира скорост.

Климатът се променя с катастрофална скорост. Налице е дестабилизация на ядрото на Земята, което означава нагряване на огромни маси от магма, кора и океан.

Светът се променя стремително. Климатичните промени прогресират с всеки изминал ден.

Климатичният Цербер е в света. Той е същността на нашия свят.

КАК РАБОТИ ПЛАЦЕБО? Каква е разликата между ноцебо и плацебо?

Ако разгледаме историята, то възниква въпроса, защо ние досега живеем в свят, пълен с разделения, даже сред християните, където на днешен ден милиони хора загиват във войни, от насилие, глад и което е не по-малко страшно, губят човешкия си облик в борба за оцеляване? Ч...

Бъдещето започва днес. Ако бяхме чути дори преди 10 години, вместо да бъдем критикувани, представете си, какво вече бихме могли да направим всички заедно.

Колкото повече климатични разрушения ще се случват и колкото по-бърз е процесът на прогресиране на колапса на нашата планета, толкова повече ще наблюдаваме неидентифицирани летящи обекти дори в обхвата, който виждаме.

В това предаване се обобщават междинните резултати от експеримента "Ваджра. Окото на Бог", чиито условия бяха обявени в едноименното предаване.

Съзидателното общество това е най-дълбокият катарзис на цялото човечество. Да осъзнаем кои сме ние и какви сме, откъде сме дошли и как да излезем от тази безизходица?

Да се съсредоточаваш върху лошото означава да поставяш печат върху себе си, печата на смъртното. А да се стремиш и да развиваш Божията Любов в себе си, да бъдеш преди всичко Човек, да мислиш не само за себе си — това е важно.

Как да се върне изгубеното състояние на пребиваване в Любовта Божия? Как да се излезе от блатото на съзнанието и неговите безкрайни проблеми?

Експериментът "Окото на Бог". За скритите резерви и свръхвъзможности на човека.

Всеки нормален човек иска да живее в Съзидателното общество. Това са огромни възможности, това е съвсем различен начин на живот.

Съществуват ли извънземни, НЛО и разумен живот отвъд пределите на Земята? Защо е невъзможно извънземно НЛО да бъде свалено?

В това предаване Игор Михайлович Данилов споделя своето мнение и впечатления от Международния онлайн форум "Глобална криза. Изход има", който се състоя на 22 април 2023 година.

При информирането за Съзидателното общество, доброволците често се сблъскват с всякакъв вид критика, с неразбирането на някои хора за същността на въпроса. Какво да правим в такива случаи?

Опит на просветление. Какво трябва да се направи, човек да се почувства свободен като Личност?

Какво е това Любов към ближния? Кой в нас оценява ближния, кой ненавижда, а кой го обича?

Днес буквално от всеки зависи много, и на първо място, знанието и информирането на хората за природните процеси, които се случват.

Какво е духовна нищета и защо тя е толкова похвална?

Откровен разговор за Истината, за избора, който променя света. Сбъдват се предсказанията за Съдния ден, за които е говорил Пророкът Мухаммад.

Ние живеем във времена на несигурност, във времената на Кръстопътя, където много зависи от избора на всеки.

За последните времена и отговорността на последните за бъдещето на цялото човечество. Какво е това служение на Аллах (Духовния Свят, Бог)?

Първата стъпка към Съзидателното общество. Игор Михайлович Данилов за събитието от световно значение, което се случи на 12 ноември 2022 година — международен онлайн форум "Глобална криза. Нашето спасение е в единението", който се превеждаше синхронно на 150 езика по све...

Кратък преглед на международните събития, свързани с публикуването на ексклузивния доклад за климата и бъдещето на човечеството. Защо 2024 година е изключително важна?

Как внедряването на най-новите технологии кардинално ще промени живота на всеки човек в Съзидателното общество?

Защо по целия свят непрекъснато нараства броят на хората, които са податливи на поведенчески, психични разстройства, както и психични заболявания?

Наследството и влиянието на извънземната цивилизация, която е оставила следа върху човешките гени. Кои са апексианците?

Уникално предаване, разкриващо същността на духовния път на човека, чрез духовните зърна на исляма в тяхната красота и чистота, които, като велик океан обединяват в основата си могъщите реки на исляма.

Как да се намери изход от безкрайните кризи на потребителския формат на обществото? Как да се измъкнем от измислените заблуди?

Защо през по-голямата част от живота си човек страда и се мъчи от страхове, въпреки че самият той иска да живее в любов и радост?

Защо някои хора са изпитвали радост по време на екстремни събития, вътрешен мир, докато други - паника, безнадеждност, униние?

Живот в Духовния Свят. Какво представлява Духовния Свят, Света на разнообразието и безкрайната Любов, където нито един миг не се повтаря?

За събитията в Киев, в Бучанския район в края на март 2022 година. Интервю с Игор Михайлович Данилов. За хората, времената и събитията.

Героите не се раждат, те стават истински герои! Как да се справиш със съмненията и да повярваш в себе си?

ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА: какво се случва и КАКВО Е НУЖНО ДА СЕ ПРАВИ? Заплахи и рискове от най-близкото десетилетие.

Това касае всеки! Какво бъдеще ни очаква в най-близко време?

Това ще засегне всекиго. Съществува ли живот след смъртта?

Ние живеем във времена на глобални промени и от всички нас зависи, ще има ли бъдеще или не. За настъпването на ерата на обновяването и нейните признаци. Предсказания. За важността на обединението на всички хора и единството на всички. Как хората да се научат да се уважа...

Феноменът АЛЛАТРА, като международно самоорганизиращо се обществено движение, което няма аналози в света. Защо, как и на какви ценности стремително се обединяват по целия свят хората, независимо от националността, вероизповеданието, социалния статус, мястото на пребива...

Какво е това спор, каква е неговата причина и следствие? Какво се пробужда вътре? Защо между спорещите закипяват емоции? Защо е много сложно да се излезе от спора? Защо при спора се ражда желанието да се вземе абсолютно противоположна гледна точка? Как да се преодолее с...

За какво са мечтали Пророците в различните времена? Живот в Любов и равенство, в мир и справедливост, — за съзидателното и идеалното общество. Каква единна Истина те привнасяли в този свят? Как Пророците виждали света на бъдещето? Какви били техните предсказания за Пос...

Какви ще бъдат изгодите за човека в най-близкото бъдеще след построяването на Съзидателното общество? Колко стремително ще се промени социалното устройство на обществото, средата на местообитанието на човека, неговият битов живот, като се вземат предвид най-новите откри...

Съзидателно общество като перспектива за построяване и развитие на единна общочовешка цивилизация. Излизане извън пределите на Земята, усвояване на космоса. Живот на ново ниво, управление на микрокосмоса – просто решение за множество материални проблеми на човека. Футур...

В това сложно време на всеобщо разделение на хората, глобални кризи (от икономически до климатични) хората се обединяват на основата на съзидателното общество за това, не просто да оцелеем всички заедно, но и да дадем прекрасно бъдеще на цялото човечество.

Как да намериш себе си и своето предназначение в живота? В какво е смисъла на живота, как да се намери във всяка възраст? Защо едни хора ги застигат различни разочарования, а други са щастливи независимо от обстоятелствата? Взаимоотношения с обкръжаващите хора: как да ж...

Новогодишно поздравление на Игор Михайлович Данилов с новата 2021 година.

Резките климатични изменения на планетата са достигнали ново ниво! С какво това е опасно за човечеството и за всеки от нас? Прогнози на учени и военни. Към какво в действителност се подготвят властимащите и в какви илюзии живее обикновеният човек? Ускоряване на климатич...

ЕКСКЛУЗИВНО ИНТЕРВЮ С ИГОР МИХАЙЛОВИЧ ДАНИЛОВ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ “АЛЛАТРА ТВ” ЗА СЪЗИДАТЕЛНОТО ОБЩЕСТВО

АллатРа ТВ представя:

АллатРа ТВ представя:

За първи път в света е създадено изкуствено съзнание. Разработчиците го нарекоха Джеки, оформяйки външен образ във вид на робот-меченце за комуникация в триизмерността, макар че самото съзнание е невидимо. Изкуственото съзнание за първи път беше публично тествано от ме...

АллатРа ТВ представя:

АллатРа ТВ представя:

В преследване на сила, желание да "притежава на всяка цена", да има "по какъвто и да е начин", човек попада в капаните на системата, които впоследствие отнемат повече, отколкото придобива.