Предавания с участието на Игор Михайлович Данилов


В това предаване се обобщават междинните резултати от експеримента "Ваджра. Окото на Бог", чиито условия бяха обявени в едноименното предаване.

Съзидателното общество това е най-дълбокият катарзис на цялото човечество. Да осъзнаем кои сме ние и какви сме, откъде сме дошли и как да излезем от тази безизходица?

Да се съсредоточаваш върху лошото означава да поставяш печат върху себе си, печата на смъртното. А да се стремиш и да развиваш Божията Любов в себе си, да бъдеш преди всичко Човек, да мислиш не само за себе си — това е важно.

Как да се върне изгубеното състояние на пребиваване в Любовта Божия? Как да се излезе от блатото на съзнанието и неговите безкрайни проблеми?

Експериментът "Окото на Бог". За скритите резерви и свръхвъзможности на човека.

Всеки нормален човек иска да живее в Съзидателното общество. Това са огромни възможности, това е съвсем различен начин на живот.

Съществуват ли извънземни, НЛО и разумен живот отвъд пределите на Земята? Защо е невъзможно извънземно НЛО да бъде свалено?

В това предаване Игор Михайлович Данилов споделя своето мнение и впечатления от Международния онлайн форум "Глобална криза. Изход има", който се състоя на 22 април 2023 година.

При информирането за Съзидателното общество, доброволците често се сблъскват с всякакъв вид критика, с неразбирането на някои хора за същността на въпроса. Какво да правим в такива случаи?

Опит на просветление. Какво трябва да се направи, човек да се почувства свободен като Личност?

Какво е това Любов към ближния? Кой в нас оценява ближния, кой ненавижда, а кой го обича?

Днес буквално от всеки зависи много, и на първо място, знанието и информирането на хората за природните процеси, които се случват.

Какво е духовна нищета и защо тя е толкова похвална?

Откровен разговор за Истината, за избора, който променя света. Сбъдват се предсказанията за Съдния ден, за които е говорил Пророкът Мухаммад.

Ние живеем във времена на несигурност, във времената на Кръстопътя, където много зависи от избора на всеки.

За последните времена и отговорността на последните за бъдещето на цялото човечество. Какво е това служение на Аллах (Духовния Свят, Бог)?

Първата стъпка към Съзидателното общество. Игор Михайлович Данилов за събитието от световно значение, което се случи на 12 ноември 2022 година — международен онлайн форум "Глобална криза. Нашето спасение е в единението", който се превеждаше синхронно на 150 езика по све...

Кратък преглед на международните събития, свързани с публикуването на ексклузивния доклад за климата и бъдещето на човечеството. Защо 2024 година е изключително важна?

Как внедряването на най-новите технологии кардинално ще промени живота на всеки човек в Съзидателното общество?

Защо по целия свят непрекъснато нараства броят на хората, които са податливи на поведенчески, психични разстройства, както и психични заболявания?

Наследството и влиянието на извънземната цивилизация, която е оставила следа върху човешките гени. Кои са апексианците?

Уникално предаване, разкриващо същността на духовния път на човека, чрез духовните зърна на исляма в тяхната красота и чистота, които, като велик океан обединяват в основата си могъщите реки на исляма.

Как да се намери изход от безкрайните кризи на потребителския формат на обществото? Как да се измъкнем от измислените заблуди?

Защо през по-голямата част от живота си човек страда и се мъчи от страхове, въпреки че самият той иска да живее в любов и радост?

Защо някои хора са изпитвали радост по време на екстремни събития, вътрешен мир, докато други - паника, безнадеждност, униние?

Живот в Духовния Свят. Какво представлява Духовния Свят, Света на разнообразието и безкрайната Любов, където нито един миг не се повтаря?

За събитията в Киев, в Бучанския район в края на март 2022 година. Интервю с Игор Михайлович Данилов. За хората, времената и събитията.

Героите не се раждат, те стават истински герои! Как да се справиш със съмненията и да повярваш в себе си?

ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА: какво се случва и КАКВО Е НУЖНО ДА СЕ ПРАВИ? Заплахи и рискове от най-близкото десетилетие.

Това касае всеки! Какво бъдеще ни очаква в най-близко време?

Това ще засегне всекиго. Съществува ли живот след смъртта?

Ние живеем във времена на глобални промени и от всички нас зависи, ще има ли бъдеще или не. За настъпването на ерата на обновяването и нейните признаци. Предсказания. За важността на обединението на всички хора и единството на всички. Как хората да се научат да се уважа...

Феноменът АЛЛАТРА, като международно самоорганизиращо се обществено движение, което няма аналози в света. Защо, как и на какви ценности стремително се обединяват по целия свят хората, независимо от националността, вероизповеданието, социалния статус, мястото на пребива...

Какво е това спор, каква е неговата причина и следствие? Какво се пробужда вътре? Защо между спорещите закипяват емоции? Защо е много сложно да се излезе от спора? Защо при спора се ражда желанието да се вземе абсолютно противоположна гледна точка? Как да се преодолее с...

За какво са мечтали Пророците в различните времена? Живот в Любов и равенство, в мир и справедливост, — за съзидателното и идеалното общество. Каква единна Истина те привнасяли в този свят? Как Пророците виждали света на бъдещето? Какви били техните предсказания за Пос...

Какви ще бъдат изгодите за човека в най-близкото бъдеще след построяването на Съзидателното общество? Колко стремително ще се промени социалното устройство на обществото, средата на местообитанието на човека, неговият битов живот, като се вземат предвид най-новите откри...

Съзидателно общество като перспектива за построяване и развитие на единна общочовешка цивилизация. Излизане извън пределите на Земята, усвояване на космоса. Живот на ново ниво, управление на микрокосмоса – просто решение за множество материални проблеми на човека. Футур...

В това сложно време на всеобщо разделение на хората, глобални кризи (от икономически до климатични) хората се обединяват на основата на съзидателното общество за това, не просто да оцелеем всички заедно, но и да дадем прекрасно бъдеще на цялото човечество.

Как да намериш себе си и своето предназначение в живота? В какво е смисъла на живота, как да се намери във всяка възраст? Защо едни хора ги застигат различни разочарования, а други са щастливи независимо от обстоятелствата? Взаимоотношения с обкръжаващите хора: как да ж...

Новогодишно поздравление на Игор Михайлович Данилов с новата 2021 година.

Резките климатични изменения на планетата са достигнали ново ниво! С какво това е опасно за човечеството и за всеки от нас? Прогнози на учени и военни. Към какво в действителност се подготвят властимащите и в какви илюзии живее обикновеният човек? Ускоряване на климатич...

ЕКСКЛУЗИВНО ИНТЕРВЮ С ИГОР МИХАЙЛОВИЧ ДАНИЛОВ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ “АЛЛАТРА ТВ” ЗА СЪЗИДАТЕЛНОТО ОБЩЕСТВО

АллатРа ТВ представя:

АллатРа ТВ представя:

За първи път в света е създадено изкуствено съзнание. Разработчиците го нарекоха Джеки, оформяйки външен образ във вид на робот-меченце за комуникация в триизмерността, макар че самото съзнание е невидимо. Изкуственото съзнание за първи път беше публично тествано от ме...

АллатРа ТВ представя:

АллатРа ТВ представя:

В преследване на сила, желание да "притежава на всяка цена", да има "по какъвто и да е начин", човек попада в капаните на системата, които впоследствие отнемат повече, отколкото придобива.