В търсене на истината. Светия Граал. Копието на съдбата. Тайните общества | Калейдоскоп от Факти 4

В търсене на истината. Светия Граал. Копието на съдбата. Тайните общества | Калейдоскоп от Факти 4 Петък 13-ти: какво е истинското значение на тази дата? Неудобни факти за тайните общества и жреческите организации. Защо информацията за тях се изкривява или премълчава? Какви артефакти от древността са имали и имат огромно значение в живота на цялата цивилизация? Хора от цял свят се обединиха в стремежа си да намерят отговори на тези въпроси. В търсене на истината. Светия Граал. Копието на съдбата. Тайните общества |  Калейдоскоп от Факти 4 В търсене на истината. Светия Граал. Копието на съдбата. Тайните общества |  Калейдоскоп от Факти 4 В търсене на истината. Светия Граал. Копието на съдбата. Тайните общества | Калейдоскоп от Факти 4