Защо войната никога не спира?

Защо войната никога не спира? Защо войната никога не спира? Защо войната никога не спира? Защо войната никога не спира? Защо войната никога не спира?