Dvě cesty (české titulky)

Dvě cesty (české titulky) Existují dvě cesty, jak řekl ve své době Bódhidharma: jednoduchá cesta k dosažení věčného Života a cesta Služby, pokud skutečně nastoupíme na duchovní cestu. Disciplína, touha a základní dovednosti – to vše dohromady vede k vítězství. Když je naše tělo zatíženo, když je prvotní a druhotné vědomí soustředěno, dostává člověk jako Osobnost více svobody. Nezáleží na tom, nad kolika lidmi a nad kým na tomto světě zvítězíte, pokud neporazíte vlastního démona, prohrajete, takže vítězství nad sebou samým je mnohem důležitější. Neboť jedině vítězství nad sebou dává Život, Život Věčný. Dvě cesty (české titulky) Dvě cesty (české titulky) Dvě cesty (české titulky)