Soudce tohoto světa (český dabing)

Soudce tohoto světa (český dabing) Počet kataklyzmat na planetě se každým dnem zvyšuje. Dnes se jako nikdy předtím musí celé civilizované společenství sjednotit a najít řešení, jak přežít. A my, jako lidstvo, musíme poskytnout přinejmenším důvod. Pokud důvod neposkytneme, svět se nezmění. A tímto důvodem je naše ochota, naše chápání a naše skutečná vzájemná podpora, naše snaha přežít. Pokud nemáme snahu přežít, pokud jsme jako sebevrazi, řekněte mi, budeme mít šanci? Jednoduchá otázka. Každým svým rozhodnutím přidáváme na jednu nebo na druhou misku vah. Tyto misky však představují život a smrt našich dětí, naši budoucnost a budoucnost celého lidstva. A právě my rozhodujeme o tom, co můžeme udělat dnes, abychom uchránili životy našich dětí a miliard dalších dětí. Co jsem dnes udělal a co bych mohl udělat, ale neudělal, aby se zítra těmto chybám předešlo, abychom všichni měli budoucnost? Soudce tohoto světa (český dabing) Soudce tohoto světa (český dabing) Soudce tohoto světa (český dabing)