Pořady s účastí Igora Michajloviče Danilova

V unikátních pořadech ALLATRA TV s účastí Igora Michajloviče Danilova jsou dány prapůvodní Znalosti o člověku, smyslu života, sjednocení a smíru mezi všemi lidmi. Tyto informace jsou schopny změnit osud celého lidstva.

Největším problémem pro celé lidstvo jsou globální dramatické klimatické změny na planetě. Vzhledem k tomu, že jako lidstvo nejsme na drsnou klimatickou realitu připraveni (nejsme připraveni ani psychologicky to přijmout, nemluvě o rozvoji dovedností pro přežití nebo no...

Počet kataklyzmat na planetě se každým dnem zvyšuje. Dnes se jako nikdy předtím musí celé civilizované společenství sjednotit a najít řešení, jak přežít. A my, jako lidstvo, musíme poskytnout přinejmenším důvod. Pokud důvod neposkytneme, svět se nezmění. A tímto důvodem...

Když před lidstvem stojí úkol přežít období globálních klimatických změn, jednat je třeba společně a bezodkladně. Nikdy před lidstvem nestál úkol, který by neměl řešení. Není čas na pochybnosti nebo nečinnost. Beznaděj, nebo řešení – vše závisí na naší volbě. Vyřešit to...

Dnes dochází k velmi závažným změnám klimatu a my na ně nejsme připraveni. Jako rodiče nejsme připraveni připustit, že naše dítě nemá budoucnost. Můžeme ovlivnit jednoduché věci: vzdělání dítěte, to, jak se obléká, co jí a také to děláme. Ale my můžeme ovlivnit, zatím j...

Jaké důsledky bude mít pro člověka v blízké budoucnosti duchovní nečinnost, zrada Boha, nečinnost ohledně změny klimatu, zrada budoucnosti svých dětí? Dnes může každý ještě udělat hodně pro to, aby ten nejhorší scénář své budoucnosti změnil. Dnes má každý ještě možnost...

Každý den hraje obrovskou roli jak v duchovním formování lidí, tak i ve výsledcích v odporu lidstva proti klimatickému Kerberovi. Pokud se nám nepodaří najít způsob, jak Kerberovi čelit, a pokud my, všichni lidé, neuděláme vše, co je v našich silách, abychom zachovali n...

Co je to mantra? Jaké druhy manter existují? K čemu byly původně určeny? Pomáhají mantry k dosažení úspěchu, zdraví a materiálního blahobytu? Skutečně mají sílu uzdravovat a zduchovňovat? Mají mantry vliv na duchovní rozvoj Osobnosti?

Co je to „stav nirvány” a jak ho dosáhnout v chápání Gautamy Buddhy a v chápání moderního buddhismu? Co je to „stav Buddhy“? Co dává stav „osvícení“? Co je to stav „nalezení Pokoje“? Jak se naučit ovládat své vědomí? K čemu vede snaha člověka stát se v tomto životě něký...

Vědecká komunita Třetí říše „Ahnenerbe“ prováděla pokusy s řízeným převtělováním. Nebyla to pro ně mystika, ale studium fyzikálních procesů v člověku, který je schopen ovládat nejen funkce svého těla, ale i změněné stavy vědomí. Existuje život po smrti? Co je to stav po...

Existují dvě cesty, jak řekl ve své době Bódhidharma: jednoduchá cesta k dosažení věčného Života a cesta Služby, pokud skutečně nastoupíme na duchovní cestu. Disciplína, touha a základní dovednosti – to vše dohromady vede k vítězství. Když je naše tělo zatíženo, když je...

Proč si lidé, kteří jsou na duchovní cestě, bez ohledu na náboženskou příslušnost, stěžují, že ztrácejí svou zkušenost, jakmile se nechají trochu rozptýlit nějakou životní situací a je jedno čím: porouchalo se auto, soused přišel a něco řekl, podíval se na film. A po ně...

Pravá duchovní cesta je obtížná cesta přes trnité kameny materiálního světa, často plná bolesti a utrpení, ale nikdy nepřestáváte milovat Boha a lidi. Síla Duchovního světa je v Lásce, v Lásce a v pochopení, že tento svět, bez ohledu na to, jak nespravedlivý může být, b...

Jak na člověka působí vnější kosmické vlivy? Co se děje se současnými lidmi? Jak globální změny v přírodě ovlivňují zdraví lidské společnosti? Proč naše mezilidské vztahy prošly v tak krátké době závažnými změnami? Co je to dodatečná síla a jak její působení ovlivňuje v...

Naše planeta se nachází ve velmi obtížné situaci. V poslední době dochází k mnoha katastrofickým klimatických událostem, včetně zemětřesení s hlubokým ohniskem. A to je teprve začátek. Každé zemětřesení s hlubokým ohniskem odpovídá velkému množství jaderných bomb, které...

V současné době je na světě jediný dominátor, je jím klimatický Kerberos. Všechny plány, které jsme si do budoucna vytvořili, se hroutí a mnoha lidem se již zhroutily. Brzy se zhroutí u všech, pokud si jako lidstvo skutečně nestanovíme společný cíl – přežít. A nejlépe n...

Copak je lidské vědomí schopné uvěřit, že tento svět je na hraně? Jak lidé přistupují k pravdivým informacím, například o kataklyzmatech, která se v současnosti na planetě odehrávají? Berou je snad vážně? Copak bojují o své životy a životy druhých? Ne, hledají způsoby,...

Jaké jsou cykly vývoje lidské civilizace během 12 tisíc let? Jak může vypadat lidský svět v blízké budoucnosti při zohlednění narůstajících klimatických změn? Proč dnes vše závisí na volbě lidí? Historie se vyvíjí po spirále: od sjednocení k rozdělení a naopak.

Dnes je situace ohledně klimatu kritická. Atmosféra se skutečně snižuje. Odolnost a obranyschopnost planety (elektromagnetické pole, hustota naší atmosféry atd.) se postupně rozpadají a mizí. To znamená, že vnější kosmické záření bude jen tvrdší. Vědci ALLATRA předpoklá...

Svět zažívá mimořádnou klimatickou situaci. Přitom se drtivá většina lidí chová jako zombie. Jako by si nevšímali nezvratných prudkých klimatických změn, vedoucích k brzké zkáze planety. Počet nakažených virem hlouposti nebo mlčení výrazně převyšuje počet zdravě uvažují...

Prudká změna klimatu přináší rozsáhlé katastrofy. Existují nějaké nástroje, kterými by lidstvo mohlo čelit klimatu? Co navrhují vědci ALLATRA? Proč probíhají po celém světě bezprecedentní požáry, záplavy, sucha, extrémní vedra, výbuchy sopek, zemětřesení? Proč se to děj...

Dnes si světová média, politici z různých zemí, názoroví vůdci a po nich i vědci ze všech tribun jako přes kopírák přizvukují, že „se musíme adaptovat na změnu klimatu“, tedy nějak se „přizpůsobit očekávaným dopadům klimatu“. Očekávané?! Přitom když nyní téměř každý de...

Svět už nikdy nebude takový, jaký byl včera. Klima nabírá na otáčkách. Změnily se orbitaly v atomových obalech vodíku a uhlíku. Ale lidé to nechtějí vidět, protože si udělali své plány, protože mají své představy, naplánovali si svůj život. To znamená, že si vytvořili d...

Svět se prudce mění. Klimatické změny postupují každým dnem. Blížíme se k určité hranici, která může udělat tečku za existencí lidstva. Jaké jsou šance a vyhlídky návrhu, který vyslovil vědec Dr. Egon Cholakian ve své výzvě 13. srpna 2023? Proč by podle něj právě nyní...

Klimatický Kerberos je na světě. Je podstatou našeho světa. Pro něj neexistují ani bohatí, ani chudí, ani vládnoucí, ani podřízení. Jsme pro něj nepřátelé, protože jsme se k sobě chovali nelidsky, protože jsme v honbě za ziskem vlastníma rukama zabili svůj vlastní domov...

Klima se mění katastrofálním tempem. Dochází k destabilizaci zemského jádra, což znamená zahřívání obrovských mas magmatu, zemské kůry, oceánu. Elektromagnetické pole naší planety je narušeno, atmosféra se ztenčuje, na Zemi dopadá více kosmického a slunečního záření. V...

JAK FUNGUJE PLACEBO? Jaký je rozdíl mezi nocebem a placebem? Co je to informace, dominující obraz, a jak moc to ovlivňuje život člověka? Proč obrazy ovládají svět? Jak probíhá vložení obrazu do člověka a manipulace jím? Jak jedním slovem nebo jedním obrazem může člověk...

Čím k větším klimatickým destrukcím bude docházet a čím rychleji bude postupovat proces kolapsu naší planety, tím více budeme pozorovat neidentifikované létající objekty, dokonce i v námi viditelném rozsahu. Proč? O tom a mnohém dalším v pořadu s účastí Igora Michajlovi...

Budoucnost začíná dnes. Kdyby nás slyšeli alespoň před 10 lety a nekritizovali, představte si, co jsme už mohli společně dokázat. Byla by nyní naše města smývána vodou? Hořely by naše domy? Ničila by civilizaci zemětřesení? Ne, přátelé, my jako lidstvo bychom to už všec...

Jaké podlé plány proti lidstvu, proti lidem, používá radikální extremistická sekta takzvaných „Strážců“ již po tisíciletí? Jak působí a ovlivňují mysl lidí? S jakými Overtonovými okny se musejí potýkat lidé v různých provinciálních místech, a to i účastníci projektu Tvo...

Když se podíváme do historie, vzniká otázka, proč stále žijeme ve světě plném rozdělení, dokonce i mezi křesťany, kde dnes miliony lidí umírají ve válkách, násilím, hladem, a co je neméně děsivé, ztrácejí svou lidskost v boji o přežití? Lidstvo se dnes skutečně řítí do...

Dobrovolníci „Tvořivé společnosti” a mnozí další, kteří se na projektu „Tvořivé společnosti” podílejí, vytvářejí podmínky pro všeobecnou katarzi celého lidstva. „Odstraňujeme lži, odstraňujeme špínu. A je to skutečně tak. Nazýváme věci pravými jmény. Nemáme se proč styd...

Jak jsme se my, lidstvo, dostali do situace, ve které se nyní nacházíme? Jaké hodnoty v tomto světě skutečně převládají? Co se musí změnit ve světonázoru samotného člověka i celé společnosti, aby si lidé na prahu zhoršující se klimatické krize dokázali zachránit život?...

V dnešním moderním světě jsou všechny možnosti pro vytvoření Tvořivé společnosti: lidé, technologie, zdroje. Právě nyní máme šanci zachránit tento svět tím, že změníme formát vývoje společnosti ze spotřebitelského na Tvořivý. Společně můžeme dosáhnout toho, abychom my v...

Jak předcházet rozsáhlým katastrofám? Jak zabránit ztrátám na lidských životech? Jak se můžeme naučit rozpoznat první příznaky blížící se klimatické mega-události? Co je třeba udělat, abychom zabránili ničivým zemětřesením? Jak správně provést degazaci sopek? Jak ovláda...

Proč si ve spotřebitelském formátu společnosti mnoho lidí asociuje moc s temnou stránkou světa? Proč není spojována s něčím dobrým, s nadějí do budoucna? Proč nás lidi děsí už jen slovo „moc“? Proč vzniká negativní vnitřní stav, strach? Za jakých podmínek člověk již v d...

Když člověk začíná studovat sám sebe, setkává se s nečekanými projevy svého vědomí. Díky pozorování člověk začne chápat, kde se v něm bere strach „o sebe“, strach ze ztráty vlastní důležitosti, vlastní moci nad někým? Jaký je skutečný důvod vzniku takových strachů v člo...

Člověk není jen shlukem buněk, je to velmi zajímavá konstrukce, která stále interaguje s jakoukoli hmotou na tomto světě. Jakou roli hrají neurony v lidském těle? Co vyzařují a jaký druh energie vnímají? Jak probíhá přenos informací? Je možné číst myšlenky druhého člově...

Ve skutečnosti jsou všichni lidé dobří, ale život se někdy ubírá takovým směrem, že jsou lidé nuceni stát se špatnými. Kdo žene lidi za tuto hranici morálky, mravnosti? Nejsme to my, lidé? Samozřejmě že my, lidé, vytváříme a podporujeme tyto podmínky hry ve spotřebitels...

Tento pořad obsahuje shrnutí průběžných výsledků experimentu „Vadžra. Oko Boha“, jehož podmínky byly oznámeny ve stejnojmenném pořadu. Tento experiment ukazuje, jak se může změnit každý člověk, když se dostane do určitých podmínek všemohoucnosti. Šance dozvědět se více...

Lidé často říkají větu „dal bych všechno, abych tohle dostal“ nebo „vyměnil bych všechno za tohle“. Čím však následně za zhmotnění svého přání zaplatí? Proč tě potom trápí špatné svědomí? Proč se následně dostaví zklamání, pocit pekla uvnitř, duševní bolest a pocit, že...

Jaký je princip fungování věšteckého kyvadla? Jak Osobnost financuje zábavu mrtvých? Mohou mrtví za to, že trápí živé? Proč Bůh dopouští zlo? Může Bůh za utrpení lidí? Může ďábel za to, že lidem kazí život a nepouští je k Bohu? Může živý člověk přinést úlevu mrtvému? Co...

Soustředit se na špatné věci znamená dát si pečeť, pečeť smrtelníka. Přitom je důležité se snažit a pěstovat v sobě Boží Lásku, být především Člověkem a nemyslet jen na sebe. Pokud začneš myslet jen na sebe, jednoduše se ztratíš v tomto chaosu existence a staneš se souč...

Jak lidé uzavírají dohodu se satanem výměnou za nějakou službu nebo přání v materiálním světě a čím za to později zaplatí? Proč často náhle pociťujeme smutek, stesk a sklíčený stav vědomí, který vytváří podmínky pro negativní události v našem životě? Proč se objevuje po...

Experiment Oko Boha. O skrytých rezervách a superschopnostech člověka. Pohled do vlastního nitra. Revize vnitřních stavů. Motivace k práci na sobě a odpovědnost za svou budoucnost a budoucnost celého lidstva.

Kdo v nás diktuje, určuje téma úvah a soudů, znehybňuje nás a ovlivňuje náš každodenní život? Proč podléháme negativitě? Proč lidé nedokážou najít to pozitivní a sjednotit se? Proč ve spotřebitelském formátu mrtví aktivně ovlivňují rozhodnutí živých? Proč si lidé v tomt...

Kdo skutečně vládne světu? Proč člověk ve spotřebitelském formátu pociťuje neustálý vnitřní diskomfort, který si asociuje s bolestí? Proč v současném světě dochází ke vzniku mnoha psychosomatických onemocnění? K čemu směřují aspirace lidí? Proč současný člověk touží po...

Nebojte se Milovat Boha, nebojte se Milovat příbuzné a blízké, nebojte se Milovat sousedy a lidi, kteří vás obklopují. A abyste se začali učit Milovat, je důležité překonat v sobě šajtana, aby se vám otevřela široká cesta do nádherného světa Boží Lásky. Nezištné dobré s...

Jak správně přistupovat ke svému duchovnímu rozvoji? K jakému výsledku dojdeme, když se snažíme zapojit svou mysl do modlitby nebo duchovní praktiky? Je možné dosáhnout Lásky Boží mechanickým odříkáváním modliteb nebo manter, životem podle schémat a vymyšlených rituálů,...

Jak vrátit ztracený stav přebývání v Boží Lásce? Jak se dostat z bažiny vědomí a jeho nekonečných problémů? Jak se zbavit duševní bolesti a utrpení? V životě se vyskytují nejrůznější situace, některé z nich jsou velmi vyhrocené, jiné téměř neřešitelné. Co je třeba dělat...

Podaří se lidstvu sjednotit a vybudovat Tvořivou společnost? Dokážou se muslimové na celém světě stát jednou Ummou Proroka? Budou lidé schopni zachránit a změnit svět? Takovou naději přece Prorok vkládal do Posledních – do těch, kteří budou žít v Posledních časech. Proč...

V Tvořivé společnosti budou vytvořeny všechny podmínky pro to, aby každý člověk mohl realizovat své talenty. Každý člověk je skutečný génius. Lidstvo je stvořeno k tomu, aby se vzájemně doplňovalo. Musíme být jedním společenstvím, jedním celkem. Talent každého z nás dop...

Každý normální člověk chce žít v Tvořivé společnosti. Jsou to obrovské možnosti, je to úplně jiný způsob života. Tvořivá společnost je skutečná svoboda pro všechny, svoboda, o kterou lidé bojovali tisíce let ve snaze ji najít. Je to zdraví, je to dlouhověkost. Je to jin...

Člověk, který je zcela ponořen do materiálního světa, je pro šajtana jako pěšák na šachovnici. A šajtan jím pohybuje, jak chce, propočítává jeho osud dopředu. Když člověkem na šachovnici pohybuje šajtan, člověk žije, nebo ne? Nebo existuje? Zcela jiná věc je, když člově...

Tvořivá společnost je hlubokou katarzí celého lidstva. Uvědomit si, kdo jsme a co jsme, kam jsme dospěli a jak se dostat z této slepé uličky? Lidé začínají chápat, vidět a říkat Pravdu, že všichni žijeme ve světě, který je horší než peklo, kde lidé přestali být lidmi, k...

V tomto pořadu se Igor Michajlovič Danilov podělí o své názory a dojmy z mezinárodního online fóra „Globální krize. Východisko existuje“, které se konalo 22. dubna 2023. O možnostech a perspektivách, o minulosti a budoucnosti, o událostech a lidech.

„Tvořivá společnost“ je jedinou platformou, kde mohou lidé vytvořit svět, o jakém každý sní. Je to jediná platforma, která skutečně sjednocuje všechny lidi. Každý člověk, který dnes žije, může žít tisíc pět set let. A to je norma. Každý člověk má v sobě obrovský tvůrčí...

Co je to duchovní cesta? Co si člověk vybírá každý den: boj, nebo potěšení, hru, nebo Život? Jak posílit pozici Osobnosti? Jak neuvíznout ve hrách vědomí? Jak neupadnout do extrémů a nenechat se odvést od cíle? Jak se projevuje přiblížení se k Duchovnímu světu?

Upadl jsi? Vstaň! Proč je důležité držet se Boha bez ohledu na to, zda ses ocitl v těžké situaci, zda tě přemohla vážná nemoc nebo zda tvůj život visí na vlásku? Co je to skutečné Štěstí? Jak jít po duchovní cestě bez napětí, bez plýtvání časem a pozorností? Proč se stá...

Když se člověk vydá na duchovní cestu, začne pozorovat sebe, všechny intriky vědomí, své reakce a to, jak se pod diktátem vědomí zaplétá do věcí, do kterých by se zaplétat neměl. Vědomí nelze fyzicky vidět a cítit, ale manipuluje samotným člověkem, převrací jeho život,...

Chyby na duchovní cestě. Kterýkoliv člověk, který kráčí po cestě duchovního rozvoje, může klopýtnout a sklouznout dolů. Objeví se u něj lenost, touha po moci, záměna reality, výrazný egoismus. Často vydává to, po čem touží, za skutečnost, zvláště o sobě samém, o svém vy...

Jak dochází k záměnám na duchovní cestě? Jak je vnitřní práce na sobě nahrazována rituály, materiálními prosbami a vnějšími činnostmi? Proč je pro lidi, ve kterých dominuje pýcha, lenost, závist a touha po moci, těžké pracovat na sobě? Proč lidé, kteří žijí v sebeklamu,...

Katarze je základní první praktika, kterou by měl provádět každý člověk bez ohledu na náboženství, pokud skutečně směřuje k Bohu. Katarze dává člověku pochopit, kdo je on jako Osobnost a co je to ďábel. Proč je velmi důležité pracovat na sobě, odhalovat vlastní vědomí,...

Lidé si uvědomují, že svět by neměl být takový, jaký je nyní, že je šance vše změnit. V čem však tato šance spočívá pro každého člověka? Ve svobodě, v právu volby. I jeden člověk může udělat hodně! V každém člověku je obrovský potenciál, díky němuž může člověk změnit ne...

Každý člověk je důležitý a potřebný při budování Tvořivé společnosti, společnosti nového formátu, kde je cenností lidský život. Bezpečnost, základní měsíční příjem, fixní ceny, nová ekonomika, bezplatné bydlení, medicína, vzdělání, bezplatná energie, nejnovější technolo...

Během etapy informování lidé získávají zkušenosti komunikace s ostatními lidmi. Vznikají i další otázky z jejich vědomí. Jak se vyznat ve svém vědomí, jak pochopit, zda jednáš správně, zda to, co si o člověku myslíš, je správné, anebo je to jen další úskok a iluze našeh...

Při informování o Tvořivé společnosti se dobrovolníci ze strany některých lidí často setkávají s různými druhy kritiky a nepochopením podstaty problematiky. Co dělat v takových případech? S čím se lidé setkávají v praxi? Jak reaguje vědomí lidí, kteří nevědí nic o skute...

Jak se zbavit křivdy a hněvu? Jak přestat odsuzovat lidi? Proč nás během dne přepadají vtíravé myšlenky? Jak pochopit člověka a odpustit mu? Jak setrvat v Lásce, v kontaktu s Duchovním světem? Jak hromadit Boží Lásku?

Co znamená Žít jako Anděl? Jak pravidelně vykonávat duchovní praktiky a dosahovat skutečných výsledků? Jak disciplinovat a namotivovat své vědomí, aby bez ohledu na cokoli šlo k duchovnímu cíli? Jak rozvíjet pocitové vnímání a naučit se Milovat? Jak prostřednictvím Lásk...

Co je to „dovolená“? Jaká je nejlepší dovolená na světě? Kdo a proč ponouká lidi jezdit na dovolenou? Proč vědomí očekává od dovolené „zázrak", nějakou změnu? Proč člověk, když plánuje dovolenou, touží, aby se konečně dostal do harmonie sám se sebou a přitom je ve skute...

Co je to Láska k bližnímu? Kdo v nás hodnotí bližního, kdo ho nenávidí a kdo miluje? Jak se vyznat sami v sobě, ve svých pocitech? Co znamená dávat Lásku bližnímu? Jak v sobě hromadit Boží Lásku, jak ji rozvíjet a násobit? Jak nahromadit Boží Lásku, jak se stát jejím ši...

Zkušenost osvícení. Co je třeba udělat, aby se člověk jako Osobnost pocítil svobodný? Co znamená moderní slovo „osvícení“ v tomto spotřebitelském světě? Co se děje s lidmi, kteří dosáhli falešného osvícení (probuzení), a čím se tato zkušenost liší od pravého duchovního...

Existují mimozemšťané, UFO, inteligentní život mimo Zemi? Proč není možné sestřelit mimozemské UFO? Proč světová média nafukují téma UFO a hrozby mimozemské invaze? Proč elita vytváří lidem egregor strachu? Klimatické změny narůstají kaskádovitě. Čeho si lidé ve skutečn...

Jak najít smysl života, když se svět kolem rychle hroutí? Mnoho lidí, kteří čelí ekonomickým krizím, klimatickým katastrofám, nucené migraci, ztrátě blízkých, ztrátě domova, nyní žije ve stresu, ve stavu nejistoty. Lidi přepadají myšlenky: „Jak mám žít dál? Jaký je smys...

Co je to jednotný egregor? Jak se egregor formuje? Co sjednocuje lidi? Mají zvířata, hmyz, prvoci egregor? Kdo řídí hejno? Jaký je rozdíl mezi egregorem zvířat a egregorem lidí? Proč mají lidé dvě formy egregoru? Čím je nebezpečné rozdělení jednoho egregoru? Co lidé vyt...

Lidé, kteří se již setkali se Znalostmi, začínají chápat absurditu situace ve světě, která je v rozporu se zdravým rozumem. Proč při všeobecné rozpolcenosti a rozdělenosti mnohým lidem přicházejí do hlavy tytéž myšlenky? Proč systém v poslední době stále častěji selháv...

Nová fyzika. Kosmické záření. Impuls života. Vnitřní a vnější jádro planety Země. Jádro slunce. Gravitace. Informace o celku. Univerzální jednotka času – allat. Konečnost času. Zvýšení intelektuálního potenciálu. Šance na přežití lidstva – sjednocení lidí. Jednotná civi...

Co vytváří impuls Života a jak ovlivňuje přetváření materie? Jak impuls Života ovlivňuje mikro- a makro objekty? Princip působení síly, která přeměňuje energii na materii. Obnovení informací. Koncepce multivesmíru. Změna klimatu planety. Cykličnost 12 000 let a 24 000 l...

Jak nejlépe informovat o Tvořivé společnosti? Je možné vybudovat Tvořivou společnost v jedné samostatné zemi nebo skupině zemí? Bude v Tvořivé společnosti existovat soukromé vlastnictví? Tvořivá společnost je společnost rovných lidí, rovných příležitostí.

V dnešní době doslova na každém člověku závisí hodně a především znalost a informování lidí o probíhajících přírodních procesech. Nemá cenu klepat na zavřené dveře prázdné místnosti. Je lepší klepat tam, kde jsou lidé připraveni vás vyslechnout.

Co je to duchovní chudoba a proč je tak chvályhodná? Když Ježíš Kristus během kázání na hoře učil lidi, jak dosáhnout Království Nebeského, dal první přikázání blahoslavení: „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je Království Nebeské“. Kdo jsou „chudí duchem“? Proč j...

Hierarchie vědomí. Neviditelný svět: Proč člověk reaguje na lidi různě? Co ho na lidech skutečně zajímá? Proč pozornost ne každého člověka je pro vědomí zajimavá? Proč se cítíme velmi špatně, když s některými lidmi mluvíme o ničem? Co žene lidi k tomu, aby dominovali je...

Jak v sobě překonat hry vědomí a vyjít vítězně na duchovní cestě? V tomto pořadu se dozvíte o praktických zkušenostech, dovednostech a způsobech pozorování vlastního vědomí v různých etapách duchovního rozvoje člověka. Specifika práce složek vědomí: prvotního a druhotné...

Co je to duchovní nacismus a proč je pro člověka nebezpečný? Jak se projevuje na duchovní cestě? Jak dochází k záměně cíle a zacyklení na vlastním sobeckém světě? Jak vědomí zaměňuje člověku duchovní znalosti a na co soustřeďuje jeho pozornost?

Jak se vypořádat se strachem, neklidem a panikou, které se projevují v kritických situacích? Je nutné potlačovat v sobě strach? Jak kontrolovat emoce strachu a naučit se jednat při jejím projevu? Jak ovládat svůj strach? Co je příčinou projevu strachu? Jak se přestat bá...

Studování vědomí. Jak pracuje vědomí? Jak myslíme? Jak se myšlenky objevují a jak nás ovlivňují? Proč jsou myšlenky diskrétní? Jak rozlišit užitečné myšlenky na duchovní cestě od vnucovaných a škodlivých? Jak se zbavit vtíravých myšlenek? Jak pozorovat své vědomí? Jak a...

Proč je důležité studovat vědomí z duchovní pozice? Proč vědomí blokuje zájem o zkoumání sebe sama? Proč vědomí vnáší pochybnosti na duchovní cestě: „Jsi si jistý, že Bůh existuje?“ Kdo stvořil zlo? Co je důležitější: cesta boje nebo cesta Lásky?

Novoroční pozdrav Igora Michajloviče Danilova k novému roku 2023.

Co se děje v kaldeře Yellowstone a co je příčinou těchto jevů? Jaké je nebezpečí kaskádové reakce klimatických katastrof na planetě?

PRVOTNÍ VĚDOMÍ A DRUHOTNÉ VĚDOMÍ. Proč v člověku vznikají různé touhy a jak to ovlivňuje jeho chování a život? „Kdo jsem?“ Proč se ve vás při komunikaci s různými lidmi „aktivuje“ úplně jiný člověk? Proč lidé při setkání s jinými lidmi prodávají sami sebe? Na čem je zal...

Jak směřovat a udržet pozornost směrem k Duchovnímu světu během dne? Jak posílit spojení s Duchovním světem díky hromadění Boží Lásky a zintenzivnit její proudění? V čem spočívá podstata pětkrát prováděného namazu? Pravé životně důležité hodnoty, na které mnoho lidí běh...

Kdo jsi ty skutečný a jaká je tvá skutečná podstata? Jak Osobnost vnímá tento svět? Jak reaguje Osobnost na ztrátu blízkého člověka? Po čem člověk teskní? Jak se vynakládá životní energie, když je Osobnost nerozvinutá a když se Osobnost duchovně rozvíjí? Jak vědomí vzdo...

Co je život a co je antiživot z pohledu Tvořivé společnosti? Proč jsou dějiny spotřebitelského formátu postaveny na válkách, ničení, protilidských činech, moci a dominanci? Proč je v něm všechno nastaveno proti životu? Co brání některým lidem rozloučit se se spotřebitel...

Pohyb k cíli začíná prvním krokem. Je vizualizace jako nástroj k dosažení cíle dobrá, nebo špatná? V jakých případech funguje a kdy ne a proč? Co posiluje pohyb k cíli? Jak vyřešit stanovený úkol? Proč výsledek závisí na množství a kvalitě pozornosti do něj vložené?

Co je to systém? Co je to vědomí? Jak vypadá vědomí a má nějaký obraz? Proč se vědci při hloubkovém studiu vědomí potýkají s vážnými problémy? Jak je mozek spojený s vědomím a Osobností? Kdo v člověku „myslí“? Jak vzniká obraz? Je možné pomocí vědomí pochopit, jak vypad...

Jaké energie jsou dnes člověku k dispozici a jaké energie je třeba teprve objevit? Co je to síla a co je to energie? Stupně vývoje jednotné lidské civilizace. Jaké úrovně může lidská civilizace ve svém vývoji dosáhnout? Jakou roli hraje pozornost člověka ve vývoji jedno...

Cennost svobody v Tvořivé společnosti. Proč a jak bude Tvořivá společnost podporovat lidi v růstu, především intelektuálním a tvůrčím, a podněcovat vše pozitivní? Jak se budou v Tvořivé společnosti zavádět inovace? Proč je v Tvořivé společnosti mnohem důležitější osob...

Jak pracuje vědomí? Proč vznikají pochybnosti? Proč na úrovni vašeho vědomí dochází k popírání toho, že se vám může stát něco špatného, že se svět, ve kterém žijete, může změnit a že jste smrtelní? Proč vědomí nezná budoucnost? Jak pochybnosti ovlivňují situace v budouc...

Jak stabilizovat klimatickou situaci a zachránit lidstvo? Čelily minulé civilizace, které žily před 12 000 lety nebo před 24 000 lety, podobně rychlým klimatickým změnám? Zanechali nám ve svých artefaktech nebo nápisech technologické odpovědi na tyto složité otázky? Jak...

První krok na cestě k Tvořivé společnosti. Igor Michajlovič Danilov o události celosvětového významu, která se konala 12. listopadu 2022 – mezinárodním online fórum „Globální krize. Naše záchrana je ve sjednocení", která byla simultánně přeložena do 150 světových jazyků...

Žijeme v době nejistoty, v době Křižovatky, kdy hodně záleží na volbě každého z nás. Proč je ve vědomí lidí zakořeněn postoj, že „nejsi nikdo, nejsi nic, jen bys měl nečinně sedět a spoléhat na někoho jiného"? Proč neustále obviňujeme a přenášíme odpovědnost na někoho j...

Když člověka přepadnou náhlé negativní vzpomínky na nepříjemné situace z minulosti, hledá způsob, jak se těchto vzpomínek zbavit. Tyto prožitky vstupují do klidného života člověka prostřednictvím vtíravých myšlenek, špatných nálad a nočních můr. Odborníci jsou přesvědče...

Co je to 40denní praktika? Jaký je její smysl? Kdo ji praktikoval ve starých dobách? Jak zkrotit své vědomí? Jak ho držet o hladu? Jak se stát duchovně svobodným? Mohou tuto praxi používat i současní lidé? O těchto a mnoha dalších otázkách v pořadu 40denní praktika za ú...

V náboženstvích jsou pravá zrna a také plevel. Po setkání s Pravdou mnoho lidí duchovně prozře a stojí před otázkou: Co dělat dál? Co si vybrat: Pravdu, nebo lež, udržet si práci, nebo čisté svědomí? Jak žít čestně v tomto spotřebitelském formátu? Vždyť milují Boha, cít...

Co se děje, když člověk vykonává duchovní praktiku? Jak se vypořádat se subjektivními vjemy, které přicházejí po vykonání duchovní praktiky? Je pro vědomí výhodné, když člověk vykonává duchovní praktiku? Proč po vykonání duchovní praktiky vzniká euforie?

Stručný přehled mezinárodních událostí týkajících se vydání exkluzivní zprávy o klimatu a budoucnosti lidstva. Proč je rok 2024 mimořádně důležitý? Co je to „klimatický Kerberos“? Jaká budoucnost čeká lidstvo v roce 2036? Jak mohou lidé ovlivnit budoucnost? Proč je nyní...

Jak člověk, který se vydal na duchovní cestu, začne podléhat útokům systému? Co dělat, pokud jste již v minulosti vložili spoustu pozornosti do negativních scénářů vnucených systémem? Jak se stát pro systém neviditelným? Jak získat duchovní sílu?

V tomto pořadu jsou popsány nástroje, které člověku usnadní a urychlí jeho duchovní cestu. Jak probíhá KATARZE? Jak odhalit tajemné působení systému tím, že si přiznáte Pravdu o sobě samém? Proč vědomí vrací člověka zpět do emocionálního děje minulosti? Jak se lépe zbav...

Peripetie rodinného života. Co když je na duchovní cestě jen jeden z partnerů a druhý partner nesdílí stejné názory a zájmy? Co když mě v rodině „nikdo nemiluje”? Je v rodinách možná duchovní katarze? Jak čelit vědomí v rodinách, kde není možné, aby se jeden z partnerů...

Liší se duchovní cesta ženy od duchovní cesty muže? Kdo je Bohu duchovně blíže, žena nebo muž, a proč? Jak ženy a muži pociťují Boží milost při duchovních praktikách? Zanechává v posmrtném životě nějakou stopu, jestli byl člověk na tomto světě ženou nebo mužem? Může být...

Jak vybudovat šťastný vztah, ve kterém by oba partneři zažívali mnohem více potěšení a radosti a byli by spolu mnohem šťastnější než každý zvlášť. Proč se některým párům daří budovat tak harmonické vztahy a jiným ne? Co je to „láska” v pojetí současného člověka? Co je h...

Proč ve společnosti chybí důvěra mezi lidmi? Proč se lidská společnost nachází ve stavu kolektivní paralýzy, pokud jde o změnu vektoru rozvoje lidské civilizace, a co lze udělat pro změnu situace? Proč jsou nejvíce neteční příslušníci různých náboženství? Pokud všechno...

O důležitosti stanovení cíle na duchovní cestě. Na duchovní cestě neexistují žádné maličkosti, protože ďábel působí prostřednictvím maličkostí a odvádí člověka od toho hlavního. Cíl je jako provázející hvězda. Pokud usiluješ o jeho dosažení, určitě ho dosáhneš.

Rozhovor mezi čtyřma očima. Igor Michajlovič Danilov odpovídá na často pokládanou otázku diváků. Proč v nás vznikají pochybnosti, když se vydáváme na duchovní cestu? Jak provádět praktiky? Jak se naučit milovat? Proč je těžké dospět k tomuto subjektivnímu pocitu Lásky p...

Pokračování tématu pořadu „Dědictví mrtvých“. O posmrtném osudu člověka. Proč byly informace o posmrtném životě člověka záměrně zkreslovány a kdo z toho má prospěch? O vlivu subosobností na život člověka a metodách, jak tomuto jevu čelit. Proč mrtví varují živé před udá...

Svět lidí. Jak mrtví ovlivňují životy živých lidí? Kdo v člověku vyvolává negativní emoce, sklíčenost, pocity beznaděje a osamělosti a jak se toho zbavit? Jak věci, majetek, dědictví po zemřelých ovlivňují živé? Jak se změní osud živých po přijetí dědictví? Proč mrtví p...

Když se člověk setkává s hlubokým vnitřním pocitem, s duchovním darem – milostí Ducha Svatého – někdy to dramaticky změní jeho život, v němž je Bůh na prvním místě. Jak lidé přicházejí k Bohu a proč? Jak získat tuto bezbřehou vnitřní svobodu? Jak se ponořit do hlubin se...

Co je to silná Osobnost? Jaký je rozdíl mezi slabou a silnou Osobností? Každá Osobnost má touhu po duchovním rozvoji, touhu vrátit se Domů (do Duchovního světa), a každý člověk jako Osobnost to cítí. Čím je třeba začít svůj duchovní vývoj a co je nejtěžší etapou na duch...

Jak zavedení nejnovějších technologií radikálně změní život každého člověka v Tvořivé společnosti? Jak lze v Tvořivé společnosti pomocí nových technologií porazit nemoci, omladit tělo, odstranit tělesné vady, vytvořit svaly, zhubnout a mnoho dalšího? Jak opravit ztracen...

Nikdy není pozdě změnit vektor svého pohybu směrem k Životu. Kdo jsem? Proč jsem na tomto světě? Mohu něco změnit? Mohu začít nový život s negativní minulostí? Jak si mám vymodlit odpuštění? Jak mohu odčinit hřích rouhání? Mám šanci na spasení? Jak se mohu zbavit pocitu...

Upřímný rozhovor o Pravdě a o volbě, která mění svět. Předpovědi Soudného dne, o nichž mluvil Prorok Mohamed, se naplňují. Nyní je na každém, aby si určil, s kým bude: „S Bohem, se ctí, se svědomím, nebo se šajtanem?“. Komu člověk slouží během dne? Jste si jisti, že jak...

V jaké katastrofální situaci se ocitla lidská společnost? Přírodní kataklyzmata narůstají, jsou stále častější a rozsáhlejší. Klima se stále mění, a od lidí se vyžaduje stále více a více peněz. Globální krize lidstva se prohlubuje. Kdo z nás dělá chudé a nuzné? Kdo lide...

Jak správně vykonávat duchovní praktiku? Jak na sobě pracovat, abychom dosáhli bezmyšlenkového stavu? Jak poznám, že jsem v sobě zastavil myšlenky a kdo to ve mně určuje? Kdo tento proces kontroluje? Meditační autotrénink „Klidná hladina jezera“. Jak probíhá dialog na p...

Proč se život v poslední době zdá mnoha lidem neskutečný, jako zlý sen? Proč si lidé připadají jako ve hře a nevidí zde žádný smysl? Proč považují tento hmotný život za iluzi? Co je příčinou takových stavů?

Pravda o klimatu. Příčiny a důsledky změny klimatu: Co se skutečně děje s planetou a co ohrožuje lidstvo?

V čem je fenomén Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA? V čem je síla sjednocení? Jaké možnosti se lidstvu otevřou v Tvořivé společnosti v první a druhé fázi rozvoje Jediné civilizace? Pravda o člověku a neviditelném světě, který ho ovlivňuje. Informace, které mění...

Fenomény člověka a jeho spojení s elektromagnetickým polem. Experimenty. Mohou lidé ovlivňovat a stabilizovat elektromagnetické pole Země? Jaké nové možnosti se otevírají při vytvoření jednotné lidské civilizace a jak se zvyšuje energetický potenciál a energetické zdroj...

Fakta o existenci života po smrti. Co se děje s člověkem po smrti jeho těla? Co cítí člověk jako subosobnost? Co pociťuje člověk, když na něj působí třetí síly? Posmrtný osud člověka je nejstrašnějším tajemstvím všech náboženství. Jakou pravdu sdělovali proroci o posmr...

Jak se změnit a stát se jiným? Co znamená skutečně si stanovit životní cíl? Jak dosáhnout svého cíle? Jak ovlivňuje stanovení správného cíle osud člověka? Co dělá člověka skutečně radostným? Jak se dostat z deprese a vrátit se zpět do života? Proč se lidem často mění ná...

Co je to zázrak? Jak a jakými silami k tomuto fenoménu dochází? Jak rozeznáte falešný zázrak od skutečného? Jakou cenu platí člověk za obyčejný zázrak? Je konání zázraků kritériem lidské svatosti?

O duchovní praktice a ohni nekonečné Lásky, o tom, jak v sobě tuto Lásku zažehnout a neustále ji v sobě udržovat? Jaký je rozdíl mezi tím, zda se soustředíte dovnitř, nebo na sebe? Co znamená pocitově postihnout duchovní praktiku? Jak se naučit nevěnovat pozornost vědom...

Pro mnohé je tento život smyslem jejich existence jen proto, že člověk nezná jiný život, natož život, který ho bude provázet po smrti jeho fyzického těla. Co je třeba udělat, aby se člověk stabilizoval v duchovním rozvoji a začal generovat Lásku ve spojení s Duchovním s...

Proč na celém světě neustále roste počet lidí, kteří trpí poruchami chování, psychickými poruchami a psychickými nemocemi? Jak změna klimatu ovlivňuje psychické zdraví světové populace? Proč v naší době tolik lidí zažívá pokles imunity, nárůst počtu onkologických onemoc...

Jak chceš žít? Přemýšlel jsi někdy o tom, jaká bude tvoje budoucnost, když společně s lidmi z celého světa vybuduješ Tvořivou společnost? Jak a kde budeš žít, co a jak budeš jíst? Bude tvůj život organizován podle nejnovějších technologií a budeš k nim mít přístup? Bude...

Pořad o starověkých znalostech, co je „desetina pozornosti“, jak se ochránit před světem mrtvých, jak najít věčný Pokoj, jak získat Život. Povědomí o skutečnostech, s nimiž se dříve či později setká KAŽDÝ ČLOVĚK.

Kde jsi? Proč jsi tady? Jak najít sám sebe a být sám sebou? Jsi otrok, nebo svobodná lidská bytost? Jak nebýt otrokem iluzí?

Dědictví a vliv mimozemské civilizace, která zanechala stopu v lidských genech. Kdo jsou Apexiánci? Jaké zásadní změny přinesli do života lidstva a jak to změnilo budoucnost lidí? K čemu byly potřebné megality a kopulovité střechy budov? Jak rozdělili jednotné lidstvo?...

O posledních časech a odpovědnosti posledních za budoucnost celého lidstva. Co je to služba Alláhovi (Duchovnímu světu, Bohu)? V čem je rozdíl mezi Službou Alláhovi a vlastním Spasením? Jak se změnit? Jak zvítězit nad šajtanem? Jak najít cestu k Alláhovi uvnitř sebe?

Od pradávna existovaly dvě duchovní praktiky: Kruh a Lotos. Jaká je jejich podstata a jaký je mezi nimi rozdíl? Ve kterých náboženstvích byla zmiňována praktika Kruh? Co je „vnější kruh“ a co je „vnitřní kruh“ z hlediska duchovního rozvoje člověka?

Duchovní růst, práce na sobě, společná cvičení ve skupině. Jak překonat těžkosti a rozpory? Jak pracovat na (svých) chybách? Jak zvýšit kvalitu kolektivních cvičení? Jak společně překonávat překážky systému? Monolog, nebo dialog? Jak přestat utrácet vlastní život na ilu...

Jak najít pravou Lásku? Jak získat Život? Jak v sobě procítit Boha? Jak se naučit milovat a setrvávat v Boží Lásce?

Jak vznikají obrazy ve vědomí člověka? Jak jimi člověk trpí a k jakým následkům to vede? Proč je člověk jediným tvorem na světě, který je schopen oživovat iluze? Je možné se navždy zbavit dotěrného obrazu a vymazat ho z paměti? Proč se v islámu říká, že Andělé nevstupuj...

Jak najít východisko z nekonečných krizí spotřebitelského formátu společnosti? Jak se dostat z vymyšlených omylů? Jak změnit situaci ve světě? Jak se můžeme všichni společně dohodnout a najít přijatelné řešení pro všechny? Nový světový řád: jediná světová vláda nebo jed...

Být, ne vypadat. Obrazy a napodobování. Proč je okázalost a pokrytectví v islámu a křesťanství považováno za těžký hřích? Komu Bůh pomáhá a koho chrání? Co znamená převzít odpovědnost za svou volbu? Praktické kroky na duchovní cestě.

Satanův fotbal. Jak lidé ztrácejí sebe sama v divočině materiálních iluzí, snění, vyvolaných myšlenek a postojů? Kdo vtahuje člověka do nekonečných sporů v jeho hlavě, do ujasňování si, kdo má pravdu a kdo ne? Kdo nutí člověka vkládat cennou pozornost do bodu-míče, prob...

Co je to energie života? Na co lidé plýtvají životem? Jaké jsou funkce vědomí a Osobnosti? Jakou roli hraje v životě člověka síla pozornosti? Je škodlivé snít, fantazírovat, žít v iluzích? Jaké jsou důsledky magie, vložení síly pozornosti do hmoty nebo do duchovního roz...

Ruka přítele – ruka pomoci. Co je to duchovní spása? Jak mění člověka a jaký je její smysl?

Proč člověk většinu života trpí a souží se strachem, i když si přeje žít v lásce a radosti? Co je to strach a proč dominuje v životě člověka? Jak se můžeme zbavit strachu?

Proč někteří lidé během extrémních událostí pociťovali radost a vnitřní klid, zatímco jiní prožívali paniku, beznaděj a sklíčenost? Proč k tomu docházelo nejen mezi lidmi zabývajícími se duchovním seberozvojem, ale dokonce i mezi těmi, kteří jsou vzdáleni náboženství ?...

O událostech v Kyjevě, v bučanské čtvrti, koncem března 2022. Rozhovor s Igorem Michajlovičem Danilovem. O lidech, časech a událostech.

Duchovní praktika. Praktika tunelování. Práce na sobě. Globální změna klimatu. Jiná fyzika. Víceúčelový systém „VOSCHOD“ – novinka společnosti XP NRG. Spojení budoucnosti, perspektivy a možnosti společnosti XP NRG.

Hrdiny se nerodí, skutečnými hrdiny se stávají! Jak se vypořádat s pochybnostmi a věřit si? Jak v sobě zastavit to špatné a rozvíjet to dobré? Co je to naše pozornost a jaká je její mocná síla? Jak se stát svobodným a šťastným? Jak lze změnou sebe ovlivnit změny ve svět...

Pořady s účastí Igora Michajloviče Danilova: https://allatra.tv/cs/category/im-danilov

V době krizí a globálních změn je důležité najít společná jednotná řešení, která by přinesla maximální prospěch každému člověku a v konečném důsledku by dovedla k přežití lidstva jako celku v podmínkách globálních změn klimatu na planetě. Co v takových náročných časech...

ZMĚNA KLIMATU: Co se děje a CO JE POTŘEBA DĚLAT? Hrozby a rizika nejbližšího desetiletí. Otázky a ODPOVĚDI. Jsme lidé – a CHCEME ŽÍT! Budoucnost lidstva. Jak přežít? Jaké změny nastanou v globální ekonomice a geopolitice? Jak budou znehodnoceny uměle vytvořené lidské ho...

To se týká každého! Jaká budoucnost nás čeká v nejbližší době? Průlom ve špičkových technologiích. Vytvoření JEDINÉ umělé inteligence – přemýšlejícího, sebevzdělávacího multifunkčního stroje, který předčí v inteligenci, v obrazném myšlení a v intuici člověka. Bude kontr...

Toto se dotkne každého. Existuje život po smrti? Pokračuje vědomý život člověka i po smrti? Kdo jsem „já“: tělo, vědomí, duše nebo Osobnost? Proč lidé při setkání se smrtí prožívají vnitřní strach a proč vědomí ignoruje skutečnost „já zemřu“ a snaží se uklidnit tím, že...

Fenomén ALLATRA jako mezinárodní samoorganizující se sociální hnutí, které nemá ve světě obdoby. Proč, jak a na jakých hodnotách se lidé na celém světě rychle sjednocují, bez ohledu na národnost, náboženské vyznání, sociální postavení, místo bydliště?

Co je to spor, jaké jsou jeho příčiny a následky? Co se při tom probouzí uvnitř? Proč mezi lidmi, kteří se hádají, začínají vřít emoce? Proč je tak těžké ukončit spor?

Tvořivá společnost
O čem snili proroci v různých dobách? Život v Lásce a rovnosti, v míru a spravedlnosti – o tvořivé a ideální společnosti. Jakou jedinou Pravdu pokaždé přinášeli na tento svět? Jakým proroci viděli svět budoucnosti? Jaké byly jejich předpovědi o Posledních časech? O čem...

Novoroční pozdrav Igora Michajloviče Danilova k Novému roku 2021.

Tvořivá společnost
Jaké budou výhody pro člověka v blízké budoucnosti po vybudování Tvořivé společnosti? Jak rychle se změní sociální struktura společnosti, prostředí bydlení člověka a jeho každodenní život, s přihlédnutím k nejnovějším objevům ve fyzice, které každému člověku poskytnou p...

Tvořivá společnost
Tvořivá společnost jako perspektiva na vybudování a rozvoj jediné celosvětové civilizace. Výstup za hranice Země, výzkum vesmíru. Život na nové úrovni, ovládání mikrosvěta - to je jednoduché řešení mnoha materiálních problémů člověka. Futurologická prognóza. Současné li...

Tvořivá společnost
V této nelehké době všeobecného rozdělení lidí, globálních krizí (od ekonomických po klimatické) se lidé spojují na základě tvořivé společnosti proto, abychom všichni společně nejen přežili, ale dali překrásnou budoucnost celému lidstvu.

Změna klimatu na planetě získává na síle a dostává se na novou úroveň! Nakolik je to nebezpečné pro lidstvo a pro každého obyvatele planety? Čeká nás klimatická apokalypsa? Jaké prognózy poskytují vědci a vojenští odborníci?

Epochální pořad, který mění osudy lidí, národů i lidstva. Unikátní prapůvodní Znalosti o Svatém Duchu, Jeho důležité roli v duchovním formování člověka i lidstva. Jak v sobě hromadit Ducha Svatého? Jak v sobě oddělit mrtvé od Živého? Jak začít Žít a najít sebe SKUTEČNÉH...

Poprvé na světě bylo vytvořeno umělé vědomí. Vývojáři ho pojmenovali Jackie, když vytvořili vnější obraz robota v podobě – medvěda pro komunikaci v trojrozměrnosti, i když samotné vědomí je neviditelné. Umělé vědomí bylo poprvé veřejně testováno mezinárodní skupinou psy...

Andělé nepadají! Jak se v člověku zrodí Anděl? Jaká je jeho andělská podstata, a jak v něm probíhá zrození skutečného Života? Co je to Boží Láska a jak ji čerpat? Co představuje samotný Duchovní svět a jaký je tam Život? Kdo je Bůh? Kdo obývá ráj, tj. Duchovní svět? Pro...

Žijeme v době globálních změn a záleží na nás všech, bude-li budoucnost, nebo ne. O příchodu epochy obnovy a jejích znameních. Proroctví. O důležitosti jednoty všech lidí a sjednocení všech. Jak se lidé mají naučit vzájemnému respektu a porozumění? Seberozvoj. Jak změni...

Tvořivá společnost
Exkluzivní rozhovor Igora Michajloviče Danilova mezinárodní internetové televizi ALLATRA TV o Tvořivé společnosti.

Lidský život je velmi krátký. Jak se vyznat v tom množství cest vedoucích k Bohu? Jak se nezamotat v talmudech plevele, zkresleních Pravdy, chybách při překladech do různých jazyků, interpretacích od rozumu prostředníků? Co je ztraceno ve svatých písmech různých nábožen...

Jak najít sebe sama a své předurčení v životě? V čem je smysl života, jak ho najít v každém věku? Proč jedny lidi postihují různá zklamání a jiní jsou šťastní nezávisle na okolnostech? Vzájemné vztahy s lidmi ve svém okolí: jak žít s lidmi, kteří vás nenávidí, jak neutá...

Prohlídka kanceláře IT společnosti XP NRG. Znalosti v průběhu staletí. První dárek společnosti XP NRG celému lidstvu. XP NRG – první tvůrci umělého vědomí na světě. Technologie budoucnosti teď. Kvantové vědomí již není výtvor fantazie, je to realita dneška, která o mnoh...

Během týdne Mezinárodní solidarity v Koordinačním centru MSH „ALLATRA“ se uskutečnilo setkání aktivních účastníků hnutí z různých zemí světa s Igorem Michajlovičem Danilovem, na kterém byla možnost nejen pohovořit v atmosféře velké přátelské rodiny, ale i zadat důležité...

Rozhovor mimo záběr po natáčení pořadu „Změna klimatu. Začátek velké pohromy“ s účastí Igora Michajloviče Danilova 

Pravda Života. Pravda o ALLATRA. 

Co očekávat od tohoto desetiletí? Jaká v něm bude naše budoucnost? Na planetě se už teď dějí nezvratitelné procesy. Světový tisk je plný zpráv a oficiálních prohlášení o globální změně klimatu. „Klimatický chaos“, „klimatické anomálie“, „nepředvídatelné chování klimatu“...

Jak udělat první kroky na duchovní cestě? Jak identifikovat sebe jako Osobnost? Jak se v sobě vyznat, - kdo jsem? Jak naučit disciplíně své vědomí? Jak ignorovat dotěrné myšlenky? V čem spočívá smysl duchovní praktiky a jak ji správně provádět? Prvotní zkušenost s ducho...

Novoroční pozdrav Igora Michajloviče Danilova a účastníků pořadu „Bůh – to je kajf“.

Kde najít opravdové štěstí a svobodu? Jak se dotknout Duchovního světa, světa Boha? Člověk hledá štěstí v psychologii, v  náboženstvích, v závislostech na návykových látkách (alkohol, drogy). Proč se přitom jeho psychický stav jenom zhoršuje, proč mu přibývají další pro...

ALLATRA: V zákulisí nového pořadu „CO JE TO ŠTĚSTÍ“.

Nedávno na ALLATRA TV vyšel pořad s názvem „Co je to štěstí.“‎ V tomto videu hovoříme s účastníky tohoto pořadu o tom, jak chápou, co je to skutečné štěstí..

ALLATRA: Mimo záběr nového pořadu „CO JE TO ŠTĚSTÍ?“ Jak být VŽDY ŠŤASTNÝM? Jak neustále žít v tomto stavu štěstí? Jak to udělat, aby štěstí nemizelo, ale bylo napořád? Igor Michajlovič Danilov odpovídá na tyto otázky, na které se ptají lidé z celého světa. 

Každý člověk má potřebu dělit se štěstím a žít ve společnosti šťastných lidí. Každý člověk chce přispět k vytvoření takové společnosti, ve které by se skutečně chtělo žít, žít každému.

Tvořivá společnost je možná! Když jsou lidé ve svém úsilí aktivní, tak se i život mění. Co brání některým lidem v aktivním jednání, připojit se k tvořivé vlně a otevřeně se dělit svými pochopeními? Jak se přestat bát a přestat být otrokem systému? Jak udělat první krok...

Spirála mlčení... V čem je její podstata? Že se lidé bojí vyjádřit svůj názor, pokud se liší od názoru většiny, to znamená, že je děsí tento strach izolace. Čím byl pro mě ještě zajímavý tento okamžik? 

Jak dochází k záměně cíle? Jak udržet mír a lásku v rodině? Jak se vyhnout konfliktům a hádkám? Co opravdu rozděluje lidi? Jak nebýt manipulován a zůstat svobodnou Osobností?

Co je skutečné štěstí? Jak zůstat šťastný ve své každodenní rutině. Může být každý člověk šťastný? Co je třeba udělat, abychom byli šťastní a všichni kolem nás byli šťastní?  

Co člověku brání v tom, aby byl šťastný a co je to opravdové štěstí? Proč dochází k tomu, že se to člověku zlepší v práci, ale pak se objeví konflikt v rodině, v rodině se to urovná, objeví se problémy s příbuznými, sousedy.  Proč se lidé hádají a kdo je tím vinen? Jak...

Jak žít šťastně, duchovně se rozvíjet a přitom se aktivně zapojit do života ve společnosti? Co má člověk udělat, aby přestal poslouchat myšlenky v hlavě a začal žít? Co dělat, když nás vědomí háže z jednoho extrému do druhého: „Pouze meditovat“ nebo „Zapojit se pouze do...

Otázky k Igoru Michajlovičovi Danilovovi od Sylvie z Nizozemska.

Reklama na nových fyzických principech. Reklama, nenápadně řídící člověka, vnucující mu nepřekonatelné přání. Reklama, kterou nelze odmítnout. Je to vůbec možné? Jak ukázaly výsledky experimentu projektu „Pyramida“, takové technologie existují již nyní. Jaká reklama nás...

Existuje Bůh? Je duchovní svět skutečný? Dříve či později si tyto otázky klade každý člověk bez ohledu na to, zda vyznává jakékoliv náboženství nebo ne. Při hledání odpovědi  se však objevuje mnoho dalších otázek týkajících se Boha, různé pochybnosti od vědomí. Jak poro...

V honbě za silou, s touhou „mít za každou cenu“, „dostat jakýmkoliv způsobem“, člověk se dostává do pastí systému, které mu následně odeberou  víc než získá. Prostřednictvím průvodců systému od třetích sil se člověk chytá do pavučiny neviditelné závislosti, která mu ode...

Experimentální důkazy toho, že myšlenka je materiální a negativní vlivy na člověka přicházejí z vnějšku. Na základě čeho vzniká emoce? Odkud se berou vtíravé obrazy v hlavě? Kdo vnucuje negativní stavy a myšlenky? Co jsou to třetí síly? Jaké znalosti o vlivu obrazu na v...

Tajná starodávná společnost „Devátý kruh satana“ ovládá jak náboženské organizace, tak i okultní řády, větve „Svobodných zednářů“. To je viditelná část současné pyramidy moci. Patří do ní představitelé světové elity, popkultury, světového showbyznysu.

Proč vznikají stavy iluzornosti, umělosti a nereálnosti tohoto hmotného světa? Proč systém v poslední době selhává (zastavení předmětů ve vzduchu, ptáků, automobily se střetávají s neviditelnými překážkami)? Proč se náš mozek stále snaží dokreslit situaci? Čipizace - je...

Působení a záštita. Ve spotřebitelské společnosti člověk žije v podmínkách neustálého informačního a psychologického stresu, pod vlivem vnějšího působení. Jak samostatně překonat tyto problémy a ochránit se před vlivy podobného druhu? 

ZáŠTÍTa (ochrana) na životní cestě. Co je to duchovní ŠTÍT a jak jej získat?

Jak se vyhnout nástrahám, mechanizmům a léčkám, které používá vědomí vůči člověku na jeho cestě k duchovnímu osvobození? Jak racionálně vkládat svoji pozornost do duchovního rozvoje? Jak odlišit zrna Znalostí od plev? Otázky vnitřního hledání, katarze, duchovního Života...

Hodnota života na hraně událostí měnících svět. Jaká katastrofa se řítí na lidstvo? Co se stane v následujících letech? S jakými problémy přežití se bude drtivá většina nyní žijících lidí potýkat?

Co nás přivedlo k tomu, že se nyní jako společnost nacházíme na hraně kolapsu a jaké je východisko ze situace, která se vytvořila? Proč je spotřebitelský formát postaven na lži, podvodu, manipulaci, na zachování moci? Spotřebitelský formát "konzumuj a panuj" je kopií sy...

Velmi důležitý pořad pro všechny, kdo skutečně každodenně pracují na sobě, učí se kontrolovat své vědomí a Žít Osobností. Důležité duchovní rady, jak zvítězit nad sebou. Odpovědi na otázky se kterými se lidé, jdoucí duchovní cestou, často setkávají. Jak se jen nehrát na...

Hry vědomí, herní mánie systému. Na příkladech závislostí na počítačových hrách je ukázáno, jak je člověk vtáhnut do iluzorní hry systému, která ho vyzývá k tomu, aby utrácel čas a pozornost na život iluzorního obrazu - „avatara“. Člověk stráví roky na dosažení významno...

CENNOST POZORNOSTI. PRAKTICKÉ RADY NA DUCHOVNÍ CESTĚ. TAJEMSTVÍ NEVIDITELNÉHO SVĚTA. SUBOSOBNOSTI. VLIV TŘETÍCH SIL.

Proč světové společenství žije podle dvojích standardů, podle dvojí morálky? Proč člověk říká jednu věc, myslí si něco jiného a ještě jinak jedná? Proč vedou dvojí standardy vědomí ke konfliktům a tragédiím ve vztazích? Jakým způsobem si vědomí pohrává s emocemi lidí, n...

O předurčení skutečného muže. Kdo je Rytíř Ducha? Co se tím rozumělo v dávné minulosti? Jaká je podstata muže? Jaká je podstata ženy? Co lidé ztratili? Jaký je posvátný symbolický obraz ducha skutečného muže? Ježíš, prorok Mohamed, Svatý Jiří, Džirdžis, al-Khadr - symbo...

Je dobré nebo špatné mít sex? Je sex láskou nebo pouhým tělocvikem? Co je sexuální energie? Flirt, sex, moc -  diktatura obrazů? Co je to cudnost? Co je to celibát? Jak systém vkládá člověku falešné pocity? Brání sex duchovní cestě?

Prudká změna klimatu. Co by měl vědět každý? Jak přežít zítřek? Pořad, v němž jsou ostře vyzdviženy životně důležité otázky o klimatických změnách na planetě, o nadcházejících, budoucích událostech. 

Unikátní pořad odhalující podstatu duchovní cesty člověka skrze duchovní zrna islámu v jejich kráse a čistotě, která jako veliký oceán v samotném základu spojují mohutné řeky islámu.

O SLUŽBĚ BOHU ve vyšším chápání a o smyslu lidského života. Jak se z mrtvého stát ŽIVÝM? Co je to Spása a co je to Služba? Co je to Duchovní Svět, Svět, kde vládne láska, harmonie, svoboda? Počátek zrodu všech událostí, jak to probíhá? Na jaké hraně stojí nyní lidstvo?...

Jednoduché metody práce se svým vědomím. První, naprosto jednoduché, kroky v práci na sobě. Jak ovládat své vědomí a kontrolovat myšlenky? Jak se zbavit diktátu vědomí a jeho dotěrných myšlenek? Jak se naučit řídit svou pozornost správným směrem? Jak najít sebe skutečné...

Účastníci pořadu: Igor Michajlovič Danilov, Žanna, Tatiana. Odpovědi na hlavní otázky ateistů, věřících, kněží, lidí, toužící najít cestu ke skutečné nesmrtelnosti. Černá a bílá. Co je skutečná nesmrtelnost a jak ji dosáhnout ještě během života, bez prostředníků? Cha...

Rozhovor moderátorky Tatiany s Igorem Michajlovičem Danilovem. O Boží Lásce, o tom, jak se hromadí a získává. Zkušenosti pocitového vnímání. Co je to duchovní blahodať? Jak ji dosáhnout? Proč ji lidé ztrácejí, upadajíc do skleslosti? Jak se aktivuje vědomí při rozhodnut...

Otázky účastníků z různých zemí o duchovní cestě a odpovědi Igora Michajloviče Danilova.

Rozhovor s Igorem Michajlovičem Danilovem. Jak pracuje vědomí, jaké záměny a postoje se utvářejí v dětství, dospívání a v dospělém životě člověka?

25. února 2018 se v Koordinačním Centru Mezinárodního společenského hnutí "ALLATRA", konalo setkání účastníků hnutí z různých zemí světa. Rozhovor s Igorem Michajlovičem Danilovem v KC ALLATRA. Koordinační Centrum MSH "ALLATRA" navštívilo 25. února, více než 1000 lidí r...

Vědomí se dohaduje v hlavách lidí, zda existuje takový jev, jako je vstup do astrálu a co to je paranormální fenomén. Materialistům vědomí vnucuje pochybnosti, říká, že toto neexistuje, vyčerpává je primitivními argumenty fragmentárního vnímání. Idealistům, okultistům,...

To je více než extrasenzorický vliv na člověka prostřednictvím fotografie nebo videa. Jedná se o mechanismus působení na živý objekt ve vzdálenosti 300 km od operátora. Šokující experiment provedený na živém tvoru (domácí drůbeži), který odpovídá na otázku metafyziky...

Šokující pořad, odhalující pravdu o sebevraždách, smrti a přechodných stavech. Příběhy očitých svědků. Sebevražda autonehodou. Proč umírají nevinné děti, mladiství, duševně zdraví lidé, kteří ani nepřemýšleli o sebevraždě? Jaké jsou důvody toho, že si lidé nevšímají inf...

Rozhovor s Igorem Michajlovičem Danilovem. Co lidé nevidí? Koho živí svou pozorností a negativními emocemi? Zakázána témata ve vědě jsou jemně hmotné bytosti: skyfishe, plazmoidy, stíny, inkubusy, subosobnosti. Pravda o lucidním snění, exorcizmu (vyhánění démonů) a jeho...

Informování o těch hrozících katastrofických přírodních procesech, které se v nejbližší době stanou realitou pro určité státy a kontinenty. Co jsi ty dnes udělal pro to, abys měl ty a tvoji příbuzní a blízcí šanci přežít zítřejší den?

V tomto dokumentárním filmu je proveden neobvyklý experiment působení na lidskou krev, za pomocí přístroje Pyramida. Čím se liší nemocný člověk od zdravého? Jaké je tajemství omlazení a stárnutí organizmu? Jedinečné informace, které dokonce předčily i moderní vědu, jsou...

Setkání účastníků mezinárodního hnutí ALLATRA s Igorem Michajlovičem Danilovem. Upřímný rozhovor o tom, s čím se člověk setkává na duchovní cestě, jak překonává odpor systému, svého nevraživého vědomí, mnohočetnost dotěrných myšlenek, obrazů a postojů. Odpovědi na život...

Série unikátních praktických experimentů s použitím přístroje "PYRAMIDA", který nemá ve světě obdoby, pokračuje. Tentokrát se každý, kdo si přeje, bez ohledu na vzdálenost a čas, může osobně zúčastnit tohoto neobyčejného experimentu: nezaujatě na dálku procítit jak prác...

Vydání dokumentu "Člověk porušuje zákony fyziky. Nadpřirozený experiment "PYRAMIDA" vyvolal obrovský zájem a stal se jedním ze žádaných filmů na Youtube. Vědecko-experimentální přístroj "PYRAMIDA", který umožňuje provádět nadpřirozené experimenty, byl demonstrován a úsp...

Senzační výzkumy vědomí mimo tělo! Unikátní experimenty s využitím nejnovějšího experimentálního zařízení s pyramidálním korpusem, který nemá ve světě obdobu. Vědecko-experimentální přístroj "PYRAMIDA" odhaluje kolosální možnosti výzkumu fenoménů vědomí a Osobnosti (jak...

PRAVDA JE PRO VŠECHNY JEDNA
Toto je živý rozhovor s Igorem Michajlovičem Danilovem. Toto je živá kniha. Toto je další krok po knize "AllatRa".

PRAVDA JE PRO VŠECHNY JEDNA
ŽIVOT. Pravda je pro všechny jedna. Unikátní pořad s Igorem Michajlovičem Danilovem, kterému lze rozumět i beze slov. Jednoduše ŽIVOT!

PRAVDA JE PRO VŠECHNY JEDNA
Tento pořad je věnován otázkám sebezdokonalování člověka na cestě k Bohu. Proč člověk ztrácí hodně času přemítáním o tom, jak se duchovně rozvijí, přitom ve skutečnosti nepostupuje vpřed na cestě sebezdokonalování? Jak vědomí klame osobnost, aby přitáhlo její pozornost?...

PRAVDA JE PRO VŠECHNY JEDNA
Nadcházející kataklyzmata. O vzájemných vztazích mezi lidmi.  Obnovení lidskosti. Pravda je pro všechny jedna. V daném pořadu se hovoří o důležitosti sjednocení lidí před budoucími událostmi, o vztazích mezi lidmi ve společnosti a rodině, o příčinách vzniku konflikt...