Evolúcia človeka | Kaleidoskop faktov 32

Evolúcia človeka | Kaleidoskop faktov 32 Po preskúmaní nezvyčajných artefaktov dospel náš výskumný tím k záveru, že evolúcia ľudstva neprebiehala presne tak, ako sa opisuje v učebniciach dejepisu. Našli sme množstvo dôkazov, že Zem navštevovali mimozemské civilizácie. Tieto fakty dokazujú, že história vývoja ľudskej spoločnosti a evolúcia samotného človeka neprebiehala tak, ako o tom hovorí súčasná veda. Evolúcia človeka | Kaleidoskop faktov 32 Evolúcia človeka | Kaleidoskop faktov 32 Evolúcia človeka | Kaleidoskop faktov 32