Čo sa deje vo svete. Prečo sa mení klíma na Zemi 1. diel

Čo sa deje vo svete. Prečo sa mení klíma na Zemi 1. diel Ľudia sú zrodení, aby si navzájom pomáhali ako ruka pomáha ruke, noha nohe a vrchná čeľusť spodnej. Dokonca aj keby si to chcel, nemôžeš oddeliť svoj život od ľudstva. Žiješ v ňom, ním a preň. Všetci sme stvorení pre spoluprácu, ako nohy, ruky, oči. Marcus Aurelius Prežiť nastávajúce kataklizmy bude možné len pri zjednotení celého ľudstva a kvalitatívnej premene spoločnosti v duchovnom zmysle. Ak ľudia spoločným úsilím predsa len dokážu zmeniť smer pohybu svetovej spoločnosti zo spotrebiteľského koryta smerom k skutočnému duchovnému rozvoju, s dominanciou Duchovnej podstaty v ňom, tak ľudstvo bude mať šancu prežiť toto obdobie. Navyše aj spoločnosť, aj budúce generácie dokážu vystúpiť na kvalitatívne nový stupeň svojho rozvoja. Ibaže v súčasnej dobe to závisí od reálnej voľby a činnosti každého! Čo sa deje vo svete. Prečo sa mení klíma na Zemi 1. diel Čo sa deje vo svete. Prečo sa mení klíma na Zemi 1. diel Čo sa deje vo svete. Prečo sa mení klíma na Zemi 1. diel