Premena klímy. Prírodné kataklizmy vo svete 4.diel

Premena klímy. Prírodné kataklizmy vo svete 4.diel Uvedomovali si hodnotu toho, že zostali nažive, že život pokračuje. A najhlavnejšia príčina nedostatku smútku bola v tom, že cítili starostlivosť ľudí okolo seba , teplo ich sŕdc, kontinuálnu pomoc a starostlivosť o nich, aj navzájom. Neskôr, keď zapojili elektrinu, všetci sa vrátili k svojmu obyčajnému životu, no doteraz každý s radosťou spomína ten čas. Keď sa sediac pri ohni staršia generácia delila o svoju skúsenosť, nadobudnutú počas života, rozprávali legendy, ktoré počuli od svojich babičiek a deduškov. Každý dodnes udržuje pocit tej starostlivosti, ktorá vychádzala od druhých a stále vychádza. Premena klímy. Prírodné kataklizmy vo svete 4.diel Premena klímy. Prírodné kataklizmy vo svete 4.diel Premena klímy. Prírodné kataklizmy vo svete 4.diel