Markéta (Česká Republika). Odhalení trémy, jako projev tajné touhy po moci. LIFE VLOG

Markéta (Česká Republika). Odhalení trémy, jako projev tajné touhy po moci. LIFE VLOG Vědomí chce mít moc nad jinými lidmi. Pracuje tak, aby rozdělovalo. A když mluvím s někým, koho vědomí považuje za soupeře, tak jsem nervózní a cítím vnitřní trému. Závisí na mně, zda si přiznám svou touhu po dominanci a uvědomím si, že ve skutečnosti to nejsem já, ale mé vědomí. Pouze já si vybírám, zda budu souhlasit s cíli svého vědomí nebo zvolím svobodu Milovat. Pouze já si vybírám, kam vkládám pozornost. Je to moje zodpovědnost jako Osobnosti. Film "Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně Živému" mě díky své čistotě pomohl uvidět v sobě tuto touhu po moci. Pochopit, kdo jsem a zaměřit se na poznání skutečného Života! Markéta (Česká Republika). Odhalení trémy, jako projev tajné touhy po moci. LIFE VLOG Markéta (Česká Republika). Odhalení trémy, jako projev tajné touhy po moci. LIFE VLOG Markéta (Česká Republika). Odhalení trémy, jako projev tajné touhy po moci. LIFE VLOG