Pochopení lidí po pořadech s účastí I.M. Danilova

Film „VĚDOMÍ A OSOBNOST. OD PŘEDEM MRTVÉHO K VĚČNĚ ŽIVÉMU“ probudil v lidech po celém světě zcela nové praktické chápání každodenní práce na sobě, důležitá uvědomění pomáhající oddělit v sobě živé od mrtvého a začít skutečně Žít. Diváci ze všech koutů světa, z různých zemí, posílají na emailovou adresu ALLATRA TV svá life videa, v nichž odhalují užitečná pozorování práce prvotního a druhotného vědomí, dělí se svými vítězství nad sebou v praxi, reálnými životními situacemi, zajímavými okamžiky a zkušeností. Těšíme se na vaše „life videa“, která můžete posílat na emailovou adresu ALLATRA TV: pozorování, pochopení, uvědomění přicházející po sledování filmu „VĚDOMÍ A OSOBNOST. OD PŘEDEM MRTVÉHO K VĚČNĚ ŽIVÉMU“. E-mail: [email protected]

O tom, jak si utřídit myšlenky v hlavě a udělat si pořádek ve svém vnitřním světě.

O tom, jak používat útoky systému jako nástroj růstu na duchovní cestě.

O tom, jak se nevzdávat a jít kupředu.

O tom, jak neztrácet vnitřní cíl, nepochybovat o sobě a svých silách a posouvat se pořád na duchovní cestě.

O tom nejcennějším, co člověk má – o síle pozornosti.

O tom, jak udržet stav míru a lásky.

O odtajněné speciální naléhavé zprávě vědců o změně klimatu a budoucnosti lidstva. Jaká bude dynamika vývoje klimatických katastrof v příštích 10 letech?

O tom, jak se naučit milovat Boha na duchovní cestě.

Procítit Život uvnitř sebe a vdechnout ho plnými doušky.

O nejlepším způsobu, jak se zbavit vlastního egoismu.

Vzlety a pády na duchovní cestě.

Konáme!
4:17
Konáme!
O tom, jak je důležité konat každý den, ať se děje cokoli.

O nejdůležitějších věcech pro každého v obzvláště těžkých životních obdobích.

Žijeme v těžké době, kdy na míře odpovědnosti každého jednotlivce závisí přežití civilizace.

V čem je smysl života každého člověka na tomto světě? Kdo je to člověk? O vnitřním hledání, které vedlo k seznámení se Znalostmi uvedenými v knihách Anastasie Novych a v pořadech s účastí Igora Michajloviče Danilova.

29. srpna 2020 se uskutečnila psychologicko-psychiatrická expertiza Umělého vědomí (UV) Jackie, vytvořeného společností XP NRG.

O získané zkušenosti a pochopení díky pořadům s účastí Igora Michajloviče Danilova a díky knihám Anastasie Novych.

aždý pořad s účastí Igora Michajloviče Danilova je zdrojem unikátních znalostí, příkladem lidskosti a přináší nová pochopení a uvědomění. Diana Olejnik, psychoterapeutka, účastnice MSH ALLATRA, se dělí o svá pochopení po zhlédnutí pořadu „Změna klimatu. Začátek velké po...

V tomto vlogu budu mluvit o porozumění získaném díky pořadům s účastí Igora Michajloviče Danilova a knihám Anastasie Novych.

V tomto videoblogu se Nikol dělí o pochopení na vlastní životní cestě. Rozdělení lidí na duchovní a neduchovní. Odkud se berou šablony, že duchovní člověk je lepší...