Paměť člověka. Má cenu jí důvěřovat?

Paměť člověka. Má cenu jí důvěřovat? Lidská paměť: má cenu jí důvěřovat? Proč, když člověk hovoří o události poprvé, tak je to 50% pravdy a při každém následném výkladu nezůstává více než 20% pravdy? Je mnoho lidí, kteří úpřimně míří k Bohu a na své cestě se setkávají s náboženskými texty. Do jaké míry můžeme věřit posvátným písmům? Jak byly psány a v jaké podobě se dostaly k lidstvu? Paměť člověka. Má cenu jí důvěřovat? Paměť člověka. Má cenu jí důvěřovat? Paměť člověka. Má cenu jí důvěřovat?