Preľudnenie planéty. Mýtus alebo realita? Skutočné zdroje Zeme.

Preľudnenie planéty. Mýtus alebo realita? Skutočné zdroje Zeme. Aby sme rozptýlili mýtus o preľudnení planéty, poďme sa pozrieť na mapy hustoty obyvateľstva. V oblastiach označených žltou farbou žije toľko ľudí, ako na zvyšnej časti súše. Ak sa na to pozrieme podrobnejšie, tak rozmiestnenie podľa štátov vyzerá nasledovne: India, Bangladéš, Čína Indonézia (ostrov Jáva), Japonsko Evropa Preľudnenie planéty. Mýtus alebo realita? Skutočné zdroje Zeme. Preľudnenie planéty. Mýtus alebo realita? Skutočné zdroje Zeme. Preľudnenie planéty. Mýtus alebo realita? Skutočné zdroje Zeme.