Prírodné kataklizmy a lesná pumpa. Mýtus alebo realita? Vedecký vývoj, nové technológie

Prírodné kataklizmy a lesná pumpa. Mýtus alebo realita? Vedecký vývoj, nové technológie Odlesňovanie vedie k podstatnému zníženiu zrážok dokonca aj v tesnej blízkosti oceánu. V povodí Amazonky sa zrážky v období od roku 1973 do roku 2003 každoročne zmenšovali o 0,3% , teda o 10% za 30 rokov. Odlesnenie v povodí za tieto roky činilo 30%. Ďalší výrub lesov zničí kolobeh vody v regióne. V Austrálii sú zrážky 4-6 krát menšie ako nad oceánom, pretože na kontinente chýba lesná pokrývka a niet biotickej pumpy. Bez ohľadu na to, koľko vlhkosti je nad oceánom, bez biotickej pumpy nemôže prenikať do hĺbky kontinentu, vypadáva cez zrážky blízko brehu a spôsobuje silné záplavy. Prírodné kataklizmy a lesná pumpa. Mýtus alebo realita? Vedecký vývoj, nové technológie Prírodné kataklizmy a lesná pumpa. Mýtus alebo realita? Vedecký vývoj, nové technológie Prírodné kataklizmy a lesná pumpa. Mýtus alebo realita? Vedecký vývoj, nové technológie