Seizmická «zóna Vrancea» v Európe. Klimatické udalosti vo svete 22.-28.7.2017

Seizmická «zóna Vrancea» v Európe. Klimatické udalosti vo svete 22.-28.7.2017 Vitajte! Je tu informačný prehľad klimatických udalostí vo svete. V tomto vydaní uvidíme: Seizmická zóna Vrancea v Európe. Klimatický prehľad za týždeň. Príklad ľudskosti na olympiáde v Rio de Janeiru. Ako zjednotenie ľudí v Bielorusku pomohlo zachrániť mnoho životov. Seizmická zóna Vrancea sa rozkladá na zlome Južných Karpát v Rumunsku a Východných Karpát na Ukrajine. Zóna je málo preskúmaná, ale zdá sa byť jedinečná, pretože v nej prebiehajú stredne hlboké zemetrasenia v hĺbkach 80 – 190 km, ktorých silné otrasy sú registrované na teritóriu od Grécka po Fínsko. Seizmická «zóna Vrancea» v Európe. Klimatické udalosti vo svete 22.-28.7.2017 Seizmická «zóna Vrancea» v Európe. Klimatické udalosti vo svete 22.-28.7.2017 Seizmická «zóna Vrancea» v Európe. Klimatické udalosti vo svete 22.-28.7.2017