Šta nas čeka? Pravi kolaps / međunarodni okrugli sto

Šta nas čeka? Pravi kolaps / međunarodni okrugli sto 🌍 24. jula/srpnja 2021. održan je događaj bez presedana za cijelo čovečanstvo - međunarodna online konferencija "Globalna kriza. Ovo se već tiče svakoga", koji je simultano preveden na 72 jezika. Šta nas čeka? Pravi kolaps / međunarodni okrugli sto Šta nas čeka? Pravi kolaps / međunarodni okrugli sto Šta nas čeka? Pravi kolaps / međunarodni okrugli sto