Allatruška

Allatruška je unikátny animovaný projekt, vytvorený vďaka spoločnej tvorbe mnohých účastníkov Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA z rôznych krajín sveta. Allatruška jednoducho, zrozumiteľne a s humorom vysvetľuje kľúčové duchovno-mravné hodnoty tvorivej spoločnosti (čo je to dobrota, sebapoznanie, priateľstvo, vzájomná pomoc, jednota), a tiež základy ALLATRA VEDY (z knihy “AllatRa”, správy “PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA”, správy “O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov”).