Filmy


Sviatky sú neoddeliteľnou časťou nášho života. Niekedy ich slávime a ani sa nezamýšľame nad ich významom. Ale odkiaľ sa vzali? Prečo majú niektoré sviatky pevne stanovený dátum a dátumy iných sa každý rok menia? A čo sa vlastne deje počas týchto zvláštnych dní?

Fiktívny príbeh (ne)obyčajného 35. ročného Johna. Mal to šťastie, že patrí k menej než 5 percentám populácie, ktorá prežila zmeny.

Sme blízko bodu, z ktorého niet návratu, po ktorom už človek nebude môcť nič obnoviť ani opraviť. Ďalej je etapa ekologickej katastrofy. V niektorých oblastiach zemegule toto štádium už začalo. Taká situácia vedie k záhube všetkého živého, vrátane ľudstva. Zem je náš do...

Zaujímavý, krátkometrážny film, ktorý je založený na reálnych situáciách. Ide o príbeh mladého muža, ktorý pochopil, že zmena v spoločnosti začína u seba. Pochopil, že ak chceme zmeniť spoločnosť k lepšiemu, musíme začať konať.

Pri čítaní knihy «AllatRa» sme si všimli, že etymológia slov odhaľuje ich skutočný význam. Čo je to etymológia? Etymológia je veda, ktorá skúma korene slov, ich pôvod a ich skutočný význam. Dôkladná analýza koreňa slova, jemných rozdielov v jeho význame, spôsoby jeho tr...

Znak Allatra je jedným z najsilnejších a starobylých duchovných znakov. Objavuje sa na všetkých kontinentoch vo všetkých civilizáciách. Znak Allatra zaujímal oddávna kľúčové miesto v kultúre národov a civilizácií planéty.

Prvý film "VOĽBA'“ rozsiahleho medzinárodného projektu "JEDINÉ ZRNO". Tie najjasnejšie pochopenia a osobné odhalenia ľudí z rôznych krajín sveta na tému "ľudská voľba", jej hlavná úloha v živote človeka, určujúca jeho ďalší osud.