Spoločnosť


Videá v iných jazykoch
Drahí priatelia! 20.12.2020 sa udiala monumentálna udalosť globálneho významu – uskutočnila sa unikátna medzinárodná online konferencia „Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme“.

Videá v iných jazykoch
Čo vieme o starodávnych znakoch a symboloch, ktoré k nám došli cez stáročia? Prečo sú informácie o nich mimoriadne obmedzené a prečo často obsahujú pochybné výklady, spojené s okultnými náukami?

Videá v iných jazykoch
V krátkom úryvku z konferencie TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ. SPOLOČNE MÔŽEME (celá konferencia tu) sú zrozumiteľne vysvetlené nevyhnutné kroky, ktoré treba urobiť smerom k vybudovaniu Tvorivej spoločnosti. Každý, kto pochopil podstatu a dôležitosť celého procesu, môže už dnes uro...

Videá v iných jazykoch
O čom snívali proroci v rôznych dobách? Život v Láske a rovnosti, v mieri a spravodlivosti – o tvorivej a ideálnej spoločnosti. Akú jedinú Pravdu priniesli tomuto svetu? Ako videli proroci svet budúcnosti? Aké boli ich predpovede o Posledných časoch? O čom sníval a o čo...

Videá v iných jazykoch
Novoročné vysielanie ALLATRA Správ je plné lásky, radosti a vďačnosti za všetky tvorivé udalosti odchádzajúceho roka! ALLATRA zjednocuje!

Videá v iných jazykoch
20. decembra 2020 sa uskutočnila unikátna medzinárodná online konferencia "Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme", na ktorej sa celý svet dozvedel pravdu! Tou je reálna možnosť pre našu civilizáciu vyjsť na novú evolučnú úroveň.

Vieme koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Viac, než sa môže zdať. Krásnu myšlienku obdarovať starkých v DSS Luna v Brezne, rozvinula pani Evka Škorváneková, ktorá vyzbierala s pomocou mnohých ľudí z okolia Brezna 314 „krabičiek Lásky“.

Videá v iných jazykoch
Sme si plne vedomí závažnosti situácie vo svete? Akú spoločnosť zanecháme svojim deťom? Ty vyberáš, aký bude svet zajtra! Globálne problémy môžeme prekonať globálnym zjednotením. Ako to spraviť?

Videá v iných jazykoch
21. prvé storočie... Každý deviaty človek hladuje. Na zbrane sa ročne vynakladajú bilióny dolárov. Pandémie, hospodárske krízy, celková korupcia, inflácia a nezamestnanosť... Svet je na pokraji nukleárnej apokalypsy. Je to skutočne budúcnosť, o ktorej sme snívali? .......

Videá v iných jazykoch
Aké výhody bude mať človek v blízkej budúcnosti po vybudovaní Tvorivej spoločnosti? Ako rýchlo sa zmení sociálna štruktúra spoločnosti, prostredie, v ktorom človek žije, jeho každodenný život, ak vezmeme do úvahy najnovšie objavy vo fyzike, ktoré zabezpečia prístup každ...

Videá v iných jazykoch
20. decembra 2020 sa uskutoční jedinečná udalosť, ktorá zmení chod histórie – Medzinárodná online konferencia „Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme“ na platforme MSH ALLATRA v rámci všeľudského projektu Tvorivá spoločnosť.

V čom spočíva múdrosť života? Ako jednotlivé systémy ovplyvňujú celú spoločnosť? Ján Marček, inžinier a skúsený ekonóm, ktorý patril medzi ekonomickú špičku, prináša unikátny pohľad na spoločnosť, v ktorej žijeme.

“Všetci musíme začať rozmýšľať, ako to zmeniť.” Politika bola, je a vždy bude len nástrojom. Záleží iba na ľuďoch - politikoch, ako bude tento nástroj využitý.

Videá v iných jazykoch
Tvorivá spoločnosť ako perspektíva vybudovania a rozvoja jednotnej spoločnej ľudskej civilizácie. Vystúpenie za hranice Zeme, osvojovanie si vesmíru. Život na novej úrovni, ovládanie mikrosveta je jednoduchým riešením mnohých materiálnych problémov človeka. Futurologick...

Videá v iných jazykoch
Ty si ten, kto môže zmeniť tento svet. Nadišiel čas! To, čo sa deje dnes so svetom, je výsledok spotrebiteľského formátu spoločnosti. Aby dokázalo ľudstvo prežiť, je potrebný nový formát spoločnosti – tvorivý.

Trailer k rozhovoru s hudobníkom Lukášom Lackom, v hudobnom svete známym ako SUVERENO.

Videá v iných jazykoch
V tejto neľahkej dobe všeobecného rozdelenia ľudí, globálnych kríz (od ekonomických až po klimatické) sa ľudia spájajú na základe tvorivej spoločnosti preto, aby všetci spoločne nielenže prežili, ale aby vytvorili prekrásnu budúcnosť pre celé ľudstvo.

Videá v iných jazykoch
Piatok 13. — aký je skutočný význam tohto dátumu? Nepohodlné fakty o tajných rádoch a organizáciách žrecov. Prečo sa informácie o nich skresľujú alebo zamlčiavajú? Aké starodávne artefakty mali a majú obrovský význam v živote celej civilizácie?

Rozhovor pre ALLATRA TV o hodnotách v živote s pedagogičkou, terapeutkou, skladateľkou Pavlou Štěpničkovou i o jej ceste a životných pochopeniach.

Videá v iných jazykoch
Zaujímavý, krátkometrážny film, ktorý je založený na reálnych situáciách. Ide o príbeh mladého muža, ktorý pochopil, že zmena v spoločnosti začína u seba. Pochopil, že ak chceme zmeniť spoločnosť k lepšiemu, musíme začať konať.