Spoločnosť


Medzinárodná online konferencia „Globálna kríza. Čas pravdy” je rozsiahle podujatie, organizované dobrovoľníkmi zo 180 krajín na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA.

V súčasnosti ľudstvo čelí sérii globálnych kríz: ekonomická, technologická, antropologická, environmentálna a klimatická kríza naraz zachvátili svet. Uvedomujú si ľudia celý rozsah blížiacich sa hrozieb?

Súčasná civilizácia vstúpila do štádia nestability a globálnych kríz. Svetová finančno-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická kríza je realita, s ktorou sa už stretol každý človek. To je však len začiatok. Sú si ľudia vedomí celého rozsahu hrozieb, ktoré sa...

Si si istý, že svet okolo Teba je realita? Voľba je na Tebe. Pozývame vás na priamy prenos medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci projektu KALEIDOSKOP FAKTOV na tému ,,Matrix: Od ilúzie k realite". 13. októbra o 18:00 SELČ na ALLATRA TV.

Čo si myslíte o svete s bezplatnými potravinami, bezplatnou zdravotnou starostlivosťou, bezplatným vzdelaním a dôstojnou kvalitou života pre všetkých ľudí? Čo si myslíte o svete, v ktorom je človek základnou hodnotou - nič nie je nad človekom, žiadna ľudská bytosť nemôž...

Historická online konferencia, ktorá spojila milióny ľudí. 24. júla 2021 sa vďaka úsiliu ľudí zo 180 krajín sveta uskutočnila medzinárodná online konferencia "Globálna kríza. Týka sa to už každého."

Máme 17 cieľov udržateľného rozvoja, známe ako globálne ciele. Boli prijaté v roku 2015, na valnom zhromaždení OSN, ako plán dosiahnutia lepšej budúcnosti pre všetkých.

Počuli ste o globálnej kríze, ktorá už prebieha? Čo viete o tej budúcnosti, ktorej perspektívy sa teraz dôkladne skrývajú pred ľuďmi? Máme budúcnosť my a naša planéta?

Priatelia pozývame Vás pozrieť si úprimný rozhovor o zmysle ľudského Života. O tom, v akom stave sa nachádza súčasný spotrebiteľský systém spoločnosti a východiská z neho.

Ľudstvo dnes čelí mnohým globálnym hrozbám: ekologickej, klimatickej. Hlavné nebezpečenstvo pre nás však spočíva vo všeobecnom rozdelení.

Súčasná civilizácia vstúpila do štádia nestability a globálnych kríz. Svetová finančno-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická kríza je realita, s ktorou sa už stretol každý človek. To je však len začiatok. Sú si ľudia vedomí celého rozsahu hrozieb, ktoré sa...

Rozhovor s PhDr. Annou Hudákovou o tvorivej spoločnosti a o tom ako sme vlastne pripravení na umelú inteligenciu. Ako by sa malo zmeniť vzdelávanie a čo sú hlavné ľudské hodnoty.

Po 24. júli 2021 si ľudia hlboko uvedomili, čo sa v skutočnosti deje s našou spoločnosťou i planétou. Na mail ALLATRA TV stále prichádzajú z celého sveta ohlasy divákov konferencie „Globálna kríza. Týka sa to už každého“. Ich zásluhou dnes pravda o globálnej kríze zvučn...

Vplyv štvrtej priemyselnej revolúcie sa prejaví na všetkých úrovniach spoločnosti.

Dňa 24. júla 2021 sa uskutočnila medzinárodná online konferencia „Globálna kríza. Týka sa to už každého.“ Vedci, politici, verejne známe osobnosti poodhalili závoj nepochopenia, otvoreného klamstva súvisiaceho s klímou, ekológiou, robotikou a ďalšími naliehavými otázka...

Klimatické zmeny: čo sa deje a čo treba robiť? Hrozby a riziká nasledujúceho desaťročia. Otázky a odpovede. Sme ľudské bytosti a CHCEME ŽIŤ! Budúcnosť ľudstva. Ako prežiť? Aké zmeny nastanú v oblasti globálnej ekonomiky a geopolitiky? Ako budú znehodnotené fiktívne ľuds...

Podľa Darwinovej teórie pochádzame zo šimpanzov, kde je najsilnejší vodca. V kočovných spoločnostiach to tak bolo. S príchodom priemyselnej revolúcie sa do popredia dostal rozum a moc. Nacistické Nemecko nebolo náhodou v ľudských dejinách. Ukázalo, čo sa stane, keď v sp...

Milí diváci, ďakujeme pánovi Vaľovi za rozhovor, veľmi si ho vážime ako človeka, ktorý je odborník na vodu a zemné práce a hlavne poctivý a aktívny človek, ktorý za svoje peniaze robí prieskum priamo v prírode a zdieľa svoje skúsenosti s ostatnými. Viac sa môžete dozved...

Súčasná civilizácia vstúpila do štádia nestability a globálnych kríz. Svetová finančno-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická kríza je realita, s ktorou sa už stretol každý človek. To je však len začiatok. Sú si ľudia vedomí celého rozsahu hrozieb, ktoré sa...

Riziká sú vo všetkých sférach a my nie sme pripravení reagovať na dôsledky, ktoré čoskoro nastanú.