Spoločnosť


Čo je to duchovný nacizmus a čím je pre človeka nebezpečný? Ako sa prejavuje na duchovnej ceste? Ako dochádza k zámene cieľa, k fixovaniu sa na vlastný maličký svet egoistu? Ako vedomie zamieňa človeku duchovné znalosti a na čo zameriava jeho pozornosť?

Čo sa deje v Yellowstonskej kaldere a čo je príčinou týchto javov? Čím je nebezpečná kaskádovitá reakcia klimatických katastrof na planéte?

Dnes už každý vidí, ako sa klimatické kataklizmy na celej planéte rýchlo zvyšujú. Hovorí sa nám, že tieto procesy globálne ovplyvňujú ľudia svojím konaním. Ale je to naozaj tak?

Aké energie sú dnes dostupné človeku, a aké ešte treba objaviť? Čo je to sila a čo je to energia? Etapy vývoja ľudskej jednotnej civilizácie. Akú úroveň môže dosiahnuť vo svojom vývoji ľudská civilizácia? Akú úlohu vo vývoji jednotnej ľudskej civilizácie zohráva pozorno...

Prvý krok k Tvorivej spoločnosti. Igor Michajlovič Danilov o udalosti celosvetového významu, ktorá sa konala 12. novembra 2022 – medzinárodné online fórum „Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení“, ktoré sa synchrónne prekladalo do 150 jazykov sveta.

Dňa 12. novembra sa uskutoční medzinárodné online fórum "GLOBÁLNA KRÍZA. NAŠA ZÁCHRANA JE V ZJEDNOTENÍ", s prekladom do 150 jazykov. Témy, nastolené na tomto fóre, budú ďalej diskutované v rámci unikátneho výzkumného projektu "Kaleidoskop faktov". Dozvieme sa, ako preb...

Čo dokáže dobrovoľne na spoločnej platforme zjednotiť ľudí z celého sveta - ľudí rôznych národností, náboženstiev, profesií a sociálnych vrstiev? Čo môže prinútiť zástupcov 180 krajín pracovať každý deň ako dobrovoľníkov na príprave náročného podujatia?

Žijeme v čase neistoty, v čase Križovatky, keď od voľby každého závisí veľa. Prečo je v mysliach ľudí zakorenený postoj, že „ty si nikto, si nič, si povinný sedieť a na niekoho sa spoliehať"? Prečo neustále obviňujeme a prenášame zodpovednosť na niekoho iného namiesto t...

Stručný prehľad medzinárodných udalostí súvisiacich s vydaním exkluzívneho dokumentu o klíme a budúcnosti ľudstva. Prečo je mimoriadne dôležitý rok 2024? Čo je to „klimatický kerberos“? Čo čaká ľudstvo v roku 2036? Ako môžu ľudia ovplyvniť budúcnosť? Prečo je práve tera...

Ľudia majú právo vedieť, koľko času ľudstvu ostáva.

Chceš aj ty uniknúť z falošnej reality do tej skutočnej?

Co čeká člověka po smrti fyzického těla? Jste připraveni na odpověď na tuto důležitou otázku? V novém vydání unikátního výzkumného projektu „Kaleidoskop faktů“ se dozvíte něco, co změní vaše představy o posmrtném osudu člověka a o tom, jak mrtví ovlivňují životy živých...

Peripetie manželského života. Čo robiť, ak len jeden z partnerov ide po duchovnej ceste, a druhý nezdieľa také názory a záujmy svojho partnera? Čo robiť, ak ma v rodine „nikto nemá rád“? Je možná duchovná katarzia v rodinách? Ako čeliť vedomiu v rodinách, kde nie je mož...

Čo nás čaká po smrti? Túto otázku si v živote kladie každý človek minimálne raz. Náboženstvá nám rozprávajú o raji aj pekle, ich opisy sú veľmi vágne. No čas od času ľudia dostávali skutočné Znalosti o posmrtnom osude - do sveta ich prinášali Proroci. A súčasná veda dis...

Ako vybudovať šťastné vzájomné vzťahy, v ktorých by obaja partneri zažívali oveľa viac potešenia, radosti a boli oveľa šťastnejší spolu, ako každý sám? Prečo sa niektorým párom darí budovať také harmonické vzťahy, a iným nie? Čo je to „láska“ v poňatí moderného človeka?...

Prečo medzi ľuďmi v spoločnosti chýba dôvera? Prečo sa ľudská spoločnosť nachádza v stave kolektívnej paralýzy z hľadiska zmeny vektora rozvoja ľudskej civilizácie a čo možno urobiť, aby sa situácia zmenila? Prečo sú najnečinnejší veriaci ľudia rôznych náboženstiev? Ak...

Neuveriteľné skúmanie záhad histórie pokračuje. Nepohodlné fakty, ktoré rozprávajú skutočný príbeh ľudstva, nám umožňujú spoznať pravdu o našej minulosti a predvídať budúcnosť.

Ako zavedenie najnovších technológií radikálne zmení život každého človeka v Tvorivej spoločnosti? Ako možno poraziť choroby, omladiť telo, napraviť telesné defekty, vypestovať svaly, schudnúť a ešte oveľa viac po zavedení nových technológií v Tvorivej spoločnosti? Ako...

Kontakt medzi ľuďmi a mimozemšťanmi je jednou z najzáhadnejších a najzaujímavejších otázok, s ktorou pokračujeme v skúmaní v rámci medzinárodného výskumného projektu Kaleidoskop faktov.

Nikdy nie je neskoro zmeniť smer svojho pohybu smerom k Životu. Kto som? Prečo som na tomto svete? Môžem niečo zmeniť? Môžem s negatívnou minulosťou začať nový život ? Ako si vyprosiť odpustenie? Ako odčiniť hriech rúhania? Mám šancu byť spasený? Ako sa zbaviť pocitu vi...