Umenie


Táto pieseň bola darom pre fórum „Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení“ od všetkých účastníkov projektu Tvorivá spoločnosť na Slovensku.

V súčasnej dobe čelíme ako ľudstvo mnohým krízam a problémom. Ale keď sme spolu, zvládneme úplne všetko. Našou silou je jednota, pretože každý chce žiť šťastne, každý chce milovať a byť milovaný, vo svete, kde sa všetci ľudia usmievajú a kde sú všetci šťastní. Každý chc...

Sú to len tri slová, no dokážu priniesť nespočetné množstvo pozitívnych udalostí do našich životov. Stačí povedať mám ťa rád... ďaľšia z radu skvelých a pozitívnych piesní od skupiny FOTÓN.

Fotón - Cieľ (feat. Skutek). My chceme dobre žiť

Kniha AllatRa mení život ľudí, ktorí sú pripravení prijať zmenu. Dotýka sa všetkých vekových skupín. Skutek a Osma sú dlhoroční kamaráti, raperi, ktorí sa snažia spoznať nielen okolitý svet, ale najmä to najdôležitejšie, samých seba.

Tebe... ❤️🔥

Členovia Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA z celého sveta pripravili online koncert, na ktorom sa podelia o svoju tvorivosť, inšpiratívne hudobné skladby, ktoré majú v ľuďoch prebudiť to najkrajšie a objaviť ich najhlbšiu podstatu. Kreatívna tvorba sa šíri po...

Pieseň "Sme ľudia" z medzinárodnej konferencie "Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme"

Trailer k rozhovoru s hudobníkom Lukášom Lackom, v hudobnom svete známym ako SUVERENO.

Všetko čo si vieme predstaviť vieme i vytvoriť - hmotné, alebo nehmotné. Každý človek nesie zodpovednosť za všetko čo vytvorí aj za úmysel. Všetci vieme čo je dobro, a čím môžeme  prispieť do spoločnosti. 

Rozprávanie s Michalom Smetankom multiinštrumentalistom, pedagógom, výrobcom hudobných nástrojov o TVORENÍ nielen hudby, tanca, ale aj ŽIVOTA. Čo to znamená? Akú zodpovednosť TVORBA prináša? Aké podmienky by mali byť v spoločnosti, aby umelec mohol rozvinúť maximálne sv...

Boh je jeden! Všetci sme bratia a sestry! A náš domov je planéta Zem.

13. 11. 2019 navštívila ALLATRA TV Mgr. Janku Anděl Šustrovú v jej ateliéri JAS v Banskej Bystrici. Janka je učiteľkou všeobecne vzdelávacích predmetov, v aprobácii Slovenský jazyk a Výtvarná výchova. Praktizuje výtvarné aktivity v činnostiach súvisiacich so slovesným u...