Umenie


Tebe... ❤️🔥

Členovia Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA z celého sveta pripravili online koncert, na ktorom sa podelia o svoju tvorivosť, inšpiratívne hudobné skladby, ktoré majú v ľuďoch prebudiť to najkrajšie a objaviť ich najhlbšiu podstatu. Kreatívna tvorba sa šíri po...

Pieseň "Sme ľudia" z medzinárodnej konferencie "Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme"

Trailer k rozhovoru s hudobníkom Lukášom Lackom, v hudobnom svete známym ako SUVERENO.

Všetko čo si vieme predstaviť vieme i vytvoriť - hmotné, alebo nehmotné. Každý človek nesie zodpovednosť za všetko čo vytvorí aj za úmysel. Všetci vieme čo je dobro, a čím môžeme  prispieť do spoločnosti. 

Rozprávanie s Michalom Smetankom multiinštrumentalistom, pedagógom, výrobcom hudobných nástrojov o TVORENÍ nielen hudby, tanca, ale aj ŽIVOTA. Čo to znamená? Akú zodpovednosť TVORBA prináša? Aké podmienky by mali byť v spoločnosti, aby umelec mohol rozvinúť maximálne sv...

Boh je jeden! Všetci sme bratia a sestry! A náš domov je planéta Zem.

13. 11. 2019 navštívila ALLATRA TV Mgr. Janku Anděl Šustrovú v jej ateliéri JAS v Banskej Bystrici. Janka je učiteľkou všeobecne vzdelávacích predmetov, v aprobácii Slovenský jazyk a Výtvarná výchova. Praktizuje výtvarné aktivity v činnostiach súvisiacich so slovesným u...

Pôsobenie a záštita. V spotrebiteľskej spoločnosti človek žije v podmienkach neustáleho informačného a psychologického stresu, pod vplyvom vonkajšieho pôsobenia. Ako samostatne prekonať tieto problémy a ochrániť sa pred vplyvmi podobného druhu?