Krátké videá


Čo si myslíte o svete s bezplatnými potravinami, bezplatnou zdravotnou starostlivosťou, bezplatným vzdelaním a dôstojnou kvalitou života pre všetkých ľudí? Čo si myslíte o svete, v ktorom je človek základnou hodnotou - nič nie je nad človekom, žiadna ľudská bytosť nemôž...

Máme 17 cieľov udržateľného rozvoja, známe ako globálne ciele. Boli prijaté v roku 2015, na valnom zhromaždení OSN, ako plán dosiahnutia lepšej budúcnosti pre všetkých.

Vplyv štvrtej priemyselnej revolúcie sa prejaví na všetkých úrovniach spoločnosti.

Podľa Darwinovej teórie pochádzame zo šimpanzov, kde je najsilnejší vodca. V kočovných spoločnostiach to tak bolo. S príchodom priemyselnej revolúcie sa do popredia dostal rozum a moc. Nacistické Nemecko nebolo náhodou v ľudských dejinách. Ukázalo, čo sa stane, keď v sp...

Riziká sú vo všetkých sférach a my nie sme pripravení reagovať na dôsledky, ktoré čoskoro nastanú.

Naša planéta vstúpila do obdobia globálnych zmien, ktorým sa ľudstvo nemôže vyhnúť ani ich ovplyvniť. Aké sú hlavné príčiny toho, čo sa deje? Čo vedie k rýchlemu nárastu počtu a sily zemetrasení a záplav, k náhlemu zvýšeniu sopečnej činnosti, zvýšeniu frekvencie a sily...

Už dávno existujú projekty perpetuum mobile. No prečo tieto technológie ostávajú nedostupné pre ľudstvo? Čo sa stane, ak sa už dnes zavedie napr. technológia bezpalivových generátorov?

Už dnes sú možnosti umelej inteligencie obrovské: vytvára lieky, riadi vozidlá, syntetizuje nové materiály, diagnostikuje choroby, predpovedá zemetrasenia a pomáha v každodennom živote a vo výrobe. Je len jedna otázka: Je v tejto nádhernej budúcnosti dostatok miesta pre...

Žijeme na ohromnej skládke. Pravdepodobne ju nevidíte z okna, ale vzduch, voda, zem - to všetko je už otrávené ODPADOM. Odpad nachádzajú všade: od vrcholu hory Everest až na dno Mariánskej priekopy. Premenili sme našu planétu na smetný kôš.

Roboty v oblasti medicíny pracujú na významných klinikách sveta už vyše 30 rokov.

Klíma sa mení – názorne to ukazuje štatistika živelných pohrôm za posledných 10 rokov. Každý rok dochádza k stále väčšiemu počtu klimatických katastrof.

Každý z nás pozná svoje telo od detstva a ako dospelí už dobre poznáme jeho systémy, orgány, choroby a spôsoby liečby. Človek však nie je len telo, pretože telo majú všetky zvieratá, ale napriek tomu sú duševné schopnosti človeka oveľa vyššie ako u akéhokoľvek zvieraťa.

V živote každého človeka, ale i celého ľudstva sú míľniky, ktoré sú kľučové pre ďalší rozvoj. Aj naše ľudstvo práve prechádza jedným veľmi významným, ktorým bola znaková globálna online konferencia "Tvorivá spoločnosť. O čom snívali proroci". Uskutočnila sa 20. marca 20...

Za tisícročia existencie civilizácie nás naučili presúvať zodpovednosť za organizáciu našej spoločnosti na vládcov. Zvykli sme si, že niekto musí prísť a urobiť všetko za nás. Ak sa však pozrieme na súčasnú situáciu vo svete, uvidíme, že ide o slepú uličku.

Kam vkladáme našu pozornosť? Prečo si vyberáme slepé uličky? Nie je potrebné hľadať východisko vo vopred nezmyselných konaniach. Možnosti riešenia sú už známe. Je to vytvorenie TVORIVEJ SPOLOČNOSTI!!!

Život človeka tvorí rada vnútorných stavov v každom okamihu. A akému stavu dávame viac pozornosti, Láske, vnútornej radosti, harmónii, alebo stavu hnevu, zlosti, podráždenosti, taký je potom náš deň. Úlohou člověka idúceho po  duchovnej ceste je neustále udržovanie a hr...

Múdre podobenstvá
Staroveké orientálne podobenstvo o skutočnej podstate človeka z knihy Anastasie Novych, Ptáci a kámen.

Videá podľa kníh Anastasie Novych a programov ALLATRA TV
Mária Magdaléna bola čistá dušou i telom, ako kvapka rannej rosy v žiari slnka Krista. Mária Magdaléna bola a dodnes zostáva Pochodňou na oltári Lásky Krista. V skutočnosti bola čistá, krásna, múdra, nezištná a milosrdná. A hoci Mária pochádzala z celkom bohatej rodiny,...

Medzinárodné spoločenské hnutie "ALLATRA" je združenie podnikavých, poctivých a priateľských ľudí, ktorí sa usilujú o uplatnenie svojich najlepších vlastností v prospech spoločnosti. Sme mimo politiky a mimo náboženstva. Naše heslo: "Dobro plodí dobro!" K dnešnému dňu,...

Humorom na šablóny vedomia
Aký druh boja je v ľudskom živote najviac smrteľný? Kto je hlavným nepriateľom človeka a ako sa s týmto nepriateľom vyrovnať? Čo skutočne študuje moderná psychológia a iné vedy venované štúdiu ľudskej psychiky?