Upútavky


Od nepamäti nás učia rozvíjať myseľ, intelekt a pamäť. Ale o vnútornom potenciáli človeka a o tom, čoho je každý z nás schopný, sa hovorí tak málo.

Zoroaster, Budha, Ježiš a Mohamed - Veľké Osobnosti, ktoré v rôznych časoch prinášali ľuďom odveké Znalosti, ktoré prebúdzajú srdcia a darujú pravú slobodu. To sú najdôstojnejší z ľudí, poslaných samotným Bohom na pomoc ľudstvu na ceste k nájdeniu pravého zmyslu života.

Každý človek chce byť šťastný a usiluje sa o to po celý svoj život. No ak sa pozrieme, ako dnes žije spoločnosť, môžeme ju nazvať šťastnou?

Idea budovania Tvorivej spoločnosti zjednocuje viac a viac ľudí z celého sveta. Nehľadiac na to, že žijeme v rôznych kútoch našej prekrásnej planéty a hovoríme rôznymi jazykmi, všetci smerujeme k jednému - žiť v mieri a rešpekte, v prosperite a radosti.

Otázka predĺženia života zaujímala ľudí vo všetkých dobách. Vždy existovali takí, ktorí skúmali možnosť predĺženia ľudského života za hranicu druhu. V histórii sa o tom zachovalo veľa zmienok. Aké technológie a vývoj dnes existujú? Na čom pracujú súčasní vedci?

Ako sa žije tím, ktorí sú v pekle?

Existuje život po smrti?

Vesmír… Ako vznikol? Je výsledkom Veľkého tresku alebo je to úmysel Boha? Názory vedcov a ich potvrdenie stvorenia Vesmíru rozumnou silou.

V akom bohatom svete žijeme, koľko vidíme krásy! Môžeme dýchať z plných pľúc, vychutnávať si slniečko, vodu a kľud. Naša planéta je naplnená životom.

13. novembra 2021 o 15:00 SEČ sa uskutoční medzinárodná konferencia KALEIDOSKOP FAKTOV „GELIARI. BOJOVNÍCI SVETLA”.

Historická online konferencia, ktorá spojila milióny ľudí. 24. júla 2021 sa vďaka úsiliu ľudí zo 180 krajín sveta uskutočnila medzinárodná online konferencia "Globálna kríza. Týka sa to už každého."

Ľudstvo dnes čelí mnohým globálnym hrozbám: ekologickej, klimatickej. Hlavné nebezpečenstvo pre nás však spočíva vo všeobecnom rozdelení.

A čo ak náš svet nie je skutočný? Čo ak všetci žijeme v holograme, umelo vytvorenom systéme, inými slovami v Matrixe? Pri pohľade na svedectvá a vedecké dôkazy tohto faktu vzniká mnoho otázok.

Všetko, na čo myslíš alebo robíš, vyžaduje tvoju pozornosť.

Každý deň dochádza na rôznych miestach našej planéty k devastačným kataklizmám. V poslednom čase sa katastrofickou rýchlosťou zosilňujú, synchronizujú a zapríčiňujú deštrukciu a straty toho najcennejšieho – ľudských životov.

KRÍZA – slovo, ktoré sa stále častejšie používa na charakterizovanie situácie vo svete. Ale uvedomujeme si celý rozsah tejto krízy? Chápeme, že už veľmi skoro sa náš život zmení na nepoznanie?

Každý človek má hlbokú potrebu skutočnej, pravej Lásky – lásky, ktorá napĺňa človeka zmyslom a Životom. Ľudia odjakživa vedeli o tejto sile, ktorá vytvára svety, a o Tej, ktorá prevádza túto silu na Zem.

Čo sa deje s naším domovom – planétou Zem? Stále častejšie a naraz na rôznych kontinentoch môžeme pozorovať prírodné kataklizmy. Dennodenne: zemetrasenia, hurikány, prívalové dažde, erupcie sopiek, záplavy, zosuvy, lesné požiare. Klíma sa mení. A spoločne sme pozorovate...

Krátky zostrih z rozhovoru s Mikulášom Varehom.

Deje sa to už teraz… Nastal čas uvedomiť si REALITU SVETOVÝCH HROZIEB. Globálna kríza denne naberá nové obrátky. Svetová finančno-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická kríza – to je tá realita, s ktorou sa už stretol každý človek. Budúcnosť ľudstva – sebaz...