Klíma


🌍 7. mája 2022 sa o 17:00 SELČ uskutoční živé vysielanie.

Duchovná praktika. Praktika tunelovania. Práca na sebe. Globálna zmena klímy. Iná fyzika. Multifunkčný komplex VOSCHOD – nový projekt spoločnosti XP NRG. Komunikácia budúcnosti, perspektívy a možnosti spoločnosti XP NRG.

Klimatické zmeny: čo sa deje a čo treba robiť? Hrozby a riziká nasledujúceho desaťročia. Otázky a odpovede. Sme ľudské bytosti a CHCEME ŽIŤ! Budúcnosť ľudstva. Ako prežiť? Aké zmeny nastanú v oblasti globálnej ekonomiky a geopolitiky? Ako budú znehodnotené fiktívne ľuds...

Dnes, 17. septembra 2021 sa koná medzinárodný okrúhly stôl, ktorý je pokračovaním medzinárodnej online konferencie „Globálna kríza. Týka sa to už každého“, ktorá sa uskutočnila 24. júla 2021 na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA. Uvedomujúc si nalieh...

Naša planéta vstúpila do obdobia globálnych zmien, ktorým sa ľudstvo nemôže vyhnúť ani ich ovplyvniť. Aké sú hlavné príčiny toho, čo sa deje? Čo vedie k rýchlemu nárastu počtu a sily zemetrasení a záplav, k náhlemu zvýšeniu sopečnej činnosti, zvýšeniu frekvencie a sily...

Po medzinárodnej online konferencii „Globálna kríza. Týka sa to už každého”, ktorá sa konala 24. júla 2021 a bola vysielaná do celého sveta so simultánnym tlmočením do 72 jazykov, si mnohí ľudia uvedomili potrebu rozhodných činov a už teraz informujú obyvateľov planéty...

24. júl 2021 je výnimočný dátum v dejinách ľudstva. V tento deň sa uskutočnila bezprecedentná konferencia na tému Globálna kríza. Týka sa to už každého, ktorá bola simultánne tlmočená do 72 jazykov a vysielaná na tisíckach mediálnych platforiem na celom svete. Informáci...

24. júla 2021 sa uskutočnila medzinárodná online konferencia Globálna kríza. To sa už týka každého, ktorá ukázala celému ľudstvu že sa dnes nachádzame na pokraji priepasti, ale ešte stále máme šancu zjednotiť sa a prežiť.

Žijeme v rýchlo sa meniacom svete. Ale v akom smere sa mení? Chápeme vôbec, čo čaká ľudstvo v niekoľkých najbližších rokoch?

24. júla 2021 sa uskutočnila bezprecedentná udalosť pre celé ľudstvo — medzinárodná online konferencia „Globálna kríza. Týka sa to už každého”, ktorá sa simultánne tlmočila do 72 jazykov. Odborníci z mnohých sfér pôsobnosti počas nej predostreli dôležité informácie o kr...

24. júla 2021 na medzinárodnej online konferencii „Globálna kríza. Týka sa to už každého“, boli rozobrané veľmi dôležité otázky o tom, čo sa deje s rôznymi aspektmi života ľudstva a planéty ako celku. Zazneli šokujúce informácie o skutočnej situácii vo všetkých oblastia...

Medzinárodné okrúhle stoly pokračujú v odhaľovaní veľmi dôležitých tém, ktoré boli nastolené na online konferencii „Globálna kríza. Týka sa to už každého” 24. júla 2021.

24. júla 2021 sa uskutočnila medzinárodná online konferencia „Globálna kríza. Týka sa to už každého“ so simultánnym prekladom do 72 jazykov a vysielaná po celom svete na tisíckach online platforiem.

Nie, nie je to hollywoodsky horor ani zvrátený výsledok chorej fantázie scenáristov alebo režiséra. Je to realita – trpká, srdcervúca realita.

V súčasnosti ľudstvo prechádza zložitým obdobím kríz, z ktorých najnebezpečnejšia je klimatická kríza. Šokujúce informácie o tom odzneli 24. júla 2021 na konferencii "Globálna kríza. Týka sa to už každého."

Všetci sme od seba navzájom závislí a nesieme spoločnú zodpovednosť za našu budúcnosť. V spotrebiteľskom formáte spoločnosti sme si zvykli konzumovať bez toho, aby sme premýšľali o dôsledkoch. Čo sme urobili našej planéte, nášmu domovu?

Utečenci – toto slovo často počujeme v správach. Sú to ľudia, ktorí utekajú pred smrteľným nebezpečenstvom. Ich životy sú ohrozené všade, kde sa ocitnú. Klimatickí utečenci patria medzi najviac znevýhodnených ľudí na našej planéte.

Toto sa týka každého! Aká budúcnosť nás čaká v najbližšom čase? Prelom v oblasti špičkových technológií. Vytvorenie JEDINÉHO umelého intelektu – mysliaceho, samoučiaceho, multifunkčného stroja, ktorý svojou inteligenciou, predstavivosťou a intuíciou predstihuje človeka....

Klíma sa mení – názorne to ukazuje štatistika živelných pohrôm za posledných 10 rokov. Každý rok dochádza k stále väčšiemu počtu klimatických katastrof.