Klíma


V akej katastrofickej situácii sa ocitla ľudská spoločnosť? Prírodné kataklizmy narastajú, sú čoraz častejšie, čoraz rozsiahlejšie. Klíma sa naďalej mení a peňazí potrebujú stále viac a viac. Prehlbuje sa globálna celospoločenská kríza. Kto z nás robí chudobných a núdzn...

Pravda o klíme. Príčiny a následky klimatických zmien, čo sa skutočne deje s planétou a čo ohrozuje ľudstvo?

V čom je fenomén medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA? V čom je sila zjednotenia? Prečo je to tak, že čím je na našej planéte viac ľudí, tým je ľudstvo technicky vyspelejšie? Prečo sú mnohé najnovšie technológie skryté pred väčšinou ľudí? Ako zlepšiť kvalitu vlas...

Fenomény človeka a ich súvislosť s elektromagnetickým poľom. Experimenty. Môžu ľudia ovplyvňovať elektromagnetické pole Zeme a stabilizovať ho? Aké nové možnosti sa otvárajú, ak bude vytvorená jednotná ľudská civilizácia, ako sa zvýši energetický potenciál a energetické...

Prečo na celom svete neustále narastá počet ľudí, ktorí sú náchylní k psychickým poruchám správania, psychickým chorobám? Ako vplývajú klimatické zmeny na psychické zdravie obyvateľov planéty? Prečo je u veľmi veľa ľudí v súčasnosti zaznamenaný pokles imunity, nárast po...

🌍 7. mája 2022 sa o 17:00 SELČ uskutoční živé vysielanie.

Duchovná praktika. Praktika tunelovania. Práca na sebe. Globálna zmena klímy. Iná fyzika. Multifunkčný komplex VOSCHOD – nový projekt spoločnosti XP NRG. Komunikácia budúcnosti, perspektívy a možnosti spoločnosti XP NRG.

Klimatické zmeny: čo sa deje a čo treba robiť? Hrozby a riziká nasledujúceho desaťročia. Otázky a odpovede. Sme ľudské bytosti a CHCEME ŽIŤ! Budúcnosť ľudstva. Ako prežiť? Aké zmeny nastanú v oblasti globálnej ekonomiky a geopolitiky? Ako budú znehodnotené fiktívne ľuds...

Dnes, 17. septembra 2021 sa koná medzinárodný okrúhly stôl, ktorý je pokračovaním medzinárodnej online konferencie „Globálna kríza. Týka sa to už každého“, ktorá sa uskutočnila 24. júla 2021 na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA. Uvedomujúc si nalieh...

Naša planéta vstúpila do obdobia globálnych zmien, ktorým sa ľudstvo nemôže vyhnúť ani ich ovplyvniť. Aké sú hlavné príčiny toho, čo sa deje? Čo vedie k rýchlemu nárastu počtu a sily zemetrasení a záplav, k náhlemu zvýšeniu sopečnej činnosti, zvýšeniu frekvencie a sily...

Po medzinárodnej online konferencii „Globálna kríza. Týka sa to už každého”, ktorá sa konala 24. júla 2021 a bola vysielaná do celého sveta so simultánnym tlmočením do 72 jazykov, si mnohí ľudia uvedomili potrebu rozhodných činov a už teraz informujú obyvateľov planéty...

24. júl 2021 je výnimočný dátum v dejinách ľudstva. V tento deň sa uskutočnila bezprecedentná konferencia na tému Globálna kríza. Týka sa to už každého, ktorá bola simultánne tlmočená do 72 jazykov a vysielaná na tisíckach mediálnych platforiem na celom svete. Informáci...

24. júla 2021 sa uskutočnila medzinárodná online konferencia Globálna kríza. To sa už týka každého, ktorá ukázala celému ľudstvu že sa dnes nachádzame na pokraji priepasti, ale ešte stále máme šancu zjednotiť sa a prežiť.

Žijeme v rýchlo sa meniacom svete. Ale v akom smere sa mení? Chápeme vôbec, čo čaká ľudstvo v niekoľkých najbližších rokoch?

24. júla 2021 sa uskutočnila bezprecedentná udalosť pre celé ľudstvo — medzinárodná online konferencia „Globálna kríza. Týka sa to už každého”, ktorá sa simultánne tlmočila do 72 jazykov. Odborníci z mnohých sfér pôsobnosti počas nej predostreli dôležité informácie o kr...

24. júla 2021 na medzinárodnej online konferencii „Globálna kríza. Týka sa to už každého“, boli rozobrané veľmi dôležité otázky o tom, čo sa deje s rôznymi aspektmi života ľudstva a planéty ako celku. Zazneli šokujúce informácie o skutočnej situácii vo všetkých oblastia...

Medzinárodné okrúhle stoly pokračujú v odhaľovaní veľmi dôležitých tém, ktoré boli nastolené na online konferencii „Globálna kríza. Týka sa to už každého” 24. júla 2021.

24. júla 2021 sa uskutočnila medzinárodná online konferencia „Globálna kríza. Týka sa to už každého“ so simultánnym prekladom do 72 jazykov a vysielaná po celom svete na tisíckach online platforiem.

Nie, nie je to hollywoodsky horor ani zvrátený výsledok chorej fantázie scenáristov alebo režiséra. Je to realita – trpká, srdcervúca realita.