Medicína v Tvorivej spoločnosti

Idea programu, tvoreného samotnými ľuďmi - dobrovoľníkmi, spočíva v zhromažďovaní a množení pozitívnych skúseností dobrých vzájomných vzťahov, ľudskosti a profesionalizmu v medicíne.