Medicína

Idea programu, tvoreného samotnými ľuďmi - dobrovoľníkmi, spočíva v zhromažďovaní a množení pozitívnych skúseností dobrých vzájomných vzťahov, ľudskosti a profesionalizmu v medicíne.

V novom vydaní ,,Navigátora zdravia” Oleg Kartavij, profesionálny inštruktor prvej pomoci a riaditeľ Špeciálneho výcvikového centra, vysvetlí a ukáže algoritmus úkonov pri poskytnutí prvej pomoci v prípade dusenia sa.

,,Imunita je z hľadiska zložitosti, ako systém, hneď druhá po centrálnom nervovom systéme.” - poznamenal riaditeľ kliniky integratívnej medicíny ,,SMARTMED” Anatolij Vasiljevič Dorovskich v interview pre ALLATRA TV.