Inšpiratívna hudba ALLATRA

Túžba tvoriť a utvárať je vlastná každému človeku. V sekcii sú predstavené inšpiratívne piesne, hudobné kompozície a autorské diela, s radosťou a láskou vytvorené ľuďmi z celého sveta.

Pieseň "Sme ľudia" z medzinárodnej konferencie "Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme"

Boh je jeden! Všetci sme bratia a sestry! A náš domov je planéta Zem.